When you see this hanging in a waiting room, you know you are but a number…

Als je dit ziet hangen in een wachtkamer weet je dat je maar een nummer bent…

 

UZ01

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Barcode…

Image

NRD019

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Skaters Corner… Skatebaan…

Image

Vlietje lamp bw

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

The Lady and the Lamp…

Image
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Ex-Post Office…

It was to be the shining pride of the Postal Services – finally a building big enough to house the head office and all activities in Antwerp. But for some reason it did not work out. Only after a short period the building was abandoned again, was to be let… and now it is being torn down…

Het moest het glanzende centrale punt van de Post worden – eindelijk een gebouw dat groot genoeg was om de burelen en de verschillende activiteiten in Antwerpen te huisvesten en om trots op te zijn. Maar om een mij onbekende reden ging het mis. Korte tijd na de verhuis werd het gebouw terug verlaten, een tijdje te huur gezet… en nu wordt het afgebroken…

BPG006

BPG007

Standard

CTR013

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Smile… Glimlach…

Image