Autumn Leaves… Herfstbladeren…

Yes, I know – it is spring :-)

Most people clean up their leaves in the autumn months and like it nice and clean all winter. I prefer doing that job in spring when it has been dry for some days. First of all, they are dry then and a lot less weight to push around. Some will have even recycled themselves which is good for the earth and the health of trees. A lot will have blown away… ;-) (Sorry neighbours – I know you do curse me for my trees and the wild sort of garden I keep…)

And then they go into these improvised contraptions to turn slowly to earth, good to fill pots with, refresh plants and trees next year or later… What remains lying around is good for the birds in spring to find insects, to build a nest.

Ja, ik weet het – het is lente :-)

Meeste mensen rapen de herfstbladeren al in het najaar om heel de winter een proper tuintje te hebben. Ik doe dat in de lente na wat droge dagen. Voor het eerste zijn ze dan droog en wegen heel wat minder om te verzamelen. Een deel is dan gewoonlijk al gerecycleerd wat goed is voor de grond en de bomen. Een heel deel is zelfs al weggewaaid ;-) (Sorry buren – ik weet dat jullie mij en mijn wilde tuin vervloeken…)

En dan gaan de herfstblaadjes in de zelf-gebricoleerde mandjes om langzaam te verteren – goed om het volgende jaar of wat later potjes mee te vullen, planten en bomen op te frissen… En wat toch nog blijft liggen is goed voor de vogeltjes om naar insecten te zoeken of voor materiaal voor hun nestjes.

 

Recyclage3

 

Recyclage1-001

 

 

Old and New… Oud en Nieuw…

Does anyone remember THIS ? This is what it has become (a drive-by picture)… Am I the only one having a strange feeling about it, I wonder… ;-)

Weet nog iemand DIT ? Dat is het dus geworden (vanuit de auto getrokken)… Ik vraag me af of ik wel de enige ben die daar een raar gevoel bij heeft… ;-)

1-RSLM089

Frightening… Verschietachtig…

While sitting in a city-traffic-jam and moving slower than a snail on one of the last rainy days so far, my camera produced this picture through the windshield – twice! Really frightened me too! A warning that I am through my ‘alloted clicks’?… Rain got through its raincoat?  It is back to normal now but I cannot be sure for how long… :-)

1-RSLM090

Terwijl ik op een van de laatste regendagen tot nu toe  in een verkeersopstropping stond aan te schuiven, produceerde mijn camera dit beeld door de ruit – tot twee keer toe! Was dat verschieten! Een waarschuwing dat ik door de ‘toegewezen kliks’ zit?… Een lekje in het regenjasje van de camera? Ondertussen doet het terug normaal maar wie weet hoe lang?… :-)

Repair Shop

It seems something that used to be part of our life a long time ago is making a comeback… repair stuff instead of throwing it away and buying a new one… :-)

For larger version click on photo – you can navigate further from there with ‘next’ or ‘previous’

Het lijkt erop dat iets wat we een leven geleden normaal vonden op de terugreis is… dingen repareren in plaats van ze te vervangen… :-)

Voor een vergroting op foto klikken – je kunt van daar verder met ‘next’ of ‘previous’

1-CFR010

2-CFR005

3-CFR006

5-CFR012

4-CFR007

Landscaping…

Still staggering around in the archives… ;-) But there is a small light at the end of the tunnel my lens has become lately… I sure hope it’s not the next train carrying another load of work…

This one is a part of the Botanic Garden in Antwerp… The year is 2008…

Nog steeds aan het ronddolen in mijn archieven… ;-) Maar er daagt een klein lichtje aan het einde van de tunnel van mijn lens… Ik hoop maar dat het niet de volgende trein is met een volle lading werk…

Deze opname is van de Botanische Tuin in Antwerpen… Het jaar is 2008…

BTQ1

Curlytree… Krolboom…

Kind of exhausting my archives, I think :-D

This one is from my first digital Olympus, the E500, set on monochrome, a simple jpg… I hadn’t heard of RAW yet then, let alone work with it… With a merciless sun shining from a very blue sky, it sure gave me a workout in black and white as I did not have the tricks Lightroom has in store for RAW captures… ;-)

But I still love the very individual solution this tree has found for the rather windy corner on an island it chose to grow…

Mijn archief is de uitputting nabij, lijkt me :-D

Dit is van mijn eerste digitale Olympus, een E500, ingesteld op zwart/wit, gewoon een jpg-tje… Ik had toen nog niet van RAW gehoord, laat staan ermee gewerkt… Met een genadeloze zon die van een erg blauwe hemel scheen heb ik daar wel mijn werk aan gehad zonder mijn huidige kennis van de trucjes van Lightroom voor RAW opnames… ;-)

Maar ik hou nog steeds van de erg individuele oplossing die deze boom heeft gevonden om het winderige hoekje van een eilandje waar het terecht kwam te overleven…

Krolboom bw 1-001