De Pelgrim, Antwerp…

The Antwerp brewery De Koninck, known for its ‘bollekes’, the hand and stomach filling glasses, had a long-established pub in the same street as the brewery. It had to close a few years ago. This year it opened again after some changes. As far as I can remember from the few times I was there, the old part seems to have preserved something of its heydays mixed with the 70ies style while a rather different conservatory-like porch all in glass and a terrace section have been added to it.

In the old days it was a standing joke that they had a direct pipeline to the brewery right across the street to get their beer… ;-)

A few impressions and details…

 

PLGR029

De Antwerpse brouwerij De Koninck, bekend om zijn ‘bollekes’, de hand en maag vullende glazen, had lange jaren een café dat een paar jaar geleden moest sluiten. Nu, na wat veranderingswerken, is het terug geopend. In zo verre ik me kan herinneren van de paar keren dat ik er ooit was heeft het oude gedeelte wel iets behouden van de sfeer van toen, lichtjes vermengd met de stijl van de jaren 70 terwijl een glazen veranda en een terras werden toegevoegd.

In de oude dagen was het een veel gehoord grapje dat ze een rechtstreekse bierleiding hadden naar de brouwerij net over de straat… ;-)

Wat indrukken en detailtjes…

 

Click on first photo, press F11, ESC to get back – Klik op eerste foto, druk op F11, ESC om terug te geraken…

 

 

 

Balalaika…

I always loved balalaika music but never realized how many different sizes there are – seven to be exact.

  • piccolo
  • prima
  • secunda
  • alto
  • tenor (rare)
  • bass
  • contrabass

This chap was my wake up call with his contrabass (I think…) :-)

Ik heb altijd graag balalaika muziek gehoord maar was er nooit bij stilgestaan hoeveel verschillende formaten ervan bestaan – zeven, om juist te zijn (zie boven)

Deze jongen heeft mij de ogen geopend met zijn contrabas (denk ik…) :-)

 

Click on photo for larger version – Klik op de foto voor een grotere versie

 

SMU005

 

SMU001