The contraptions looking like miniature UFOs these two have on their laps is a “Hang”, a rather new instrument I have only discovered recently. So, I was very surprised and pleased to see it played in the streets of Antwerp :-)

De dingen die uitzien als miniatuur UFO’s dat deze twee op hun schoot hebben is een “Hang”, een nogal nieuw instrument dat ik onlangs heb ontdekt. I was dan ook heel aangenaam verrast om ze in de straten van Antwerpen tegen te komen :-)

 

HNG001

 

This is what it sounds like – Zo klinkt het:

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Street Music – Straatmuziek… Hang…

Image

One of the oldest shops of another era in the old part of Antwerp will be no more – or maybe has already disappeared since the last time I passed there… I often stopped there for a moment to look at the small and bigger things, the nice chaos – and to smile…

 

Een van de oudste winkeltjes uit een ander tijdperk in Oud Antwerpen gaat verdwijnen – of is misschien al verdwenen sinds de laatste keer dat ik in de buurt was… ik bleef daar dikwijls even staan om al de kleine of grotere dingen, de grappige chaos te bezien – en te glimlachen…

 

Suikerrui2

 

Suikerrui3

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Changing Times…

Image

IJZ021

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Headache?… Koppijn?…

Image

A forgotten dead-end street… And of course the inhabitants of the new buildings… Or so it looked the first time I saw it…

According to what I could dig up about this street on the internet, it will be renovated and will also become a ‘real’ street instead of a dead-end one. The cobble stones will be replaced by asphalt and street lights will be placed for the time being, awaiting further renovation… I assume that the inhabitants of the new buildings had a hand in that. ;-)

This information did not really satisfy me as it said nothing about the old warehouses that seemed to radiate history, nor what the story of the apparently at least just as old street might be. So I went on digging…

I found out that the street once was part of the river Schijn, later arched over and the main reason a thriving community came to being around it in the Middle Ages. The warehouses that are still there date back to the 19th century and are witnesses of the upcoming industrial revolution then. The Joossensgang got its present name in 1871.

The good news is that the warehouses are marked being worth preserving… I hope it stays that way… :-)

 

IJZ002

Een vergeten doodlopende straat… En natuurlijk de bewoners van de nieuwe gebouwen… Of zo leek het toen ik het de eerste keer zag…

Wat ik op het internet over deze straat kon opdiepen was dat het gerenoveerd zou worden en ook in een echte straat zou veranderen dat niet doodloopt. De kasseien worden vervangen door asfalt en er wordt gezorgd voor een voorlopige straatverlichting – in afwachting van verdere renovatie… De bewoners van de nieuwe gebouwen zullen daar wel een handje in gehad hebben ;-)

Deze informatie was alles behalve bevredigend en vertelde me niets over de oude magazijnen die geschiedenis uitstraalden, noch iets over de verhalen van de straat dat tenminste zo oud als de magazijnen moest zijn… Ik dook dieper in het internet…

Dit keer kwam ik ermee boven dat de Joossensgang eigenlijk een overwelving is van de vroegere Schijn, de rivier die zorgde voor een bloeiende gemeenschap aan den Dam tijdens de Middeleeuwen. De magazijnen zijn dan weer getuigen van de industriële revolutie van de 19de eeuw. Zijn huidige naam kreeg de Joossensgang dan ook pas in 1871.

Het goede nieuws is dat de magazijnen gemerkt zijn als zijnde waard om te beschermen. Laat ons hopen dat het zo blijft… :-)

 

IJZ007

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Joossensgang (Antwerp North – Antwerpen Noord)…

Image