Color/Kleur, Photography/Fotografie

Village fair… Dorpsfeest…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Twist an’ Shout…

Image

 

 

Though nowhere near as big as they can get yet, they are the tallest trees in this botanical garden…

Hoewel nog lang niet zo groot als ze kunnen worden, zijn ze toch wel de hoogste bomen in het Arboretum…

Photography/Fotografie

Giant Redwood… Sequoia…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Gardener’s Nightmare… Nachtmerrie van de Tuinier…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Arms or Legs?… Armen of benen?…

Image

In the same botanical garden there was also an art show going on. This was the first I saw of it – a hint to the Belgian government’s recent decision that we will have to stop filling up each open space with concrete and start reusing what is there… beginning from 2040 (!)

In het Arboretum was er ook een tentoonstelling. Dit was het eerste dat ik ervan zag – een zinspeling op de recente beslissing van de regering dat we moeten stoppen, alles met beton te vullen en eerder bestaande woningen, inrichtingen moeten hergebruiken… vanaf 2040 (!)

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Concrete Stop… Betonstop…

Image