Yep! I changed the name of the folder after some more playing around with my ‘Take-away-Sony’ > Macro-ish… :-)

I did find another possibility of coming somewhere in the vicinity of macro using the portrait mode which also blurs the background but goes a bit easier on the DOF. But as I had done with what my SLR calls macro some years back, I had to decide (again) that for the real macro work, you just need a macro lens… no two ways about it. So, after a hopeful moment, forget about the beauty of bees and flies and beetles and spiders for the time being… :-/ A nice close-up from time to time is the closest I can get…

 

 

Mac007 portrait-001

 

Yep! Ik heb de naam van de map veranderd na nog wat spelen met mijn ‘Meeneem-Sony’ > Macroachtig… :-)

Ik heb nog een andere mogelijkheid gevonden om ergens in de buurt van macro te komen door portret instelling te gebruiken. Dat vervaagt de achtergrond ook maar is toch iets flexibeler met dieptescherpte. Maar zoals jaren terug met mijn SLR heb ik uiteindelijk (alweer) moeten besluiten dat je voor het echte macrowerk toch een macro lens moet hebben… geen weg er naast. Dus, na een hoopvol moment voorlopig toch maar vergeten hoe mooi bijen en vliegen en kevertjes en spinnen zijn… :-/ Een soms bruikbare close-up is het dichtste dat ik geraak…

Color/Kleur, macro, Photography/Fotografie

Macro-ish… Macroachtig…

Image

KOL015

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Heavy Night?… Zware Nacht?…

Image

After all the years I spent on earth you would think I would have learned to read the manual first… But not me :-D I go totally hands-on and only revert to the manual when I’m really lost…

I knew there was a macro function hidden somewhere in my little Sony camera that I really wanted to try – but it kept hiding its whereabouts from me. Today I decided it was manual time – and, oh joy! I found it!

Guess I will have to adapt my clothing to creeping on all fours or lying my stomach occasionally from now on… ;-)

.

Na al mijn levensjaren zou je denken dat ik zou geleerd hebben om eerst de handleiding te lezen.. Maar nee hoor :-) Ik ga er gewoon op los en enkel als ik echt niet meer verder kan wordt de handleiding ter hand genomen…

Ik wist dat er ergens in mijn kleine Sony camera een macro functie was dat ik graag zou willen proberen – maar het wou maar niet te voorschijn komen. Dus besliste ik dat vandaag een handleidingdag was – en, oh vreugde! Ik heb het gevonden!

Ik vermoed dat ik er vanaf nu regelmatig rekening moet mee houden dat mijn kledij aangepast is aan het rondkruipen op handen en voeten of het op mijn buik liggen… ;-)

 

Mac004

 

 

Mac003

I still need some exersize to figure out how close I can or have to get, of course… This is only a first trial :-)

Ik moet nog steeds wat oefenen om te weten hoe dichtbij ik moet of kan gaan natuurlijk… dit is maar een eerste poging :-)

Color/Kleur, macro, Photography/Fotografie

Eureka!…

Gallery

Chess must be a tiring game…

Schaken moet vermoeiend zijn…

RCrOL01

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Checkmate?… Schaakmat?…

Image