Due to circumstances, I was away for a while… and guess what > WordPress has totally changed… So just my best wishes at the moment till I can figure out how to use it in its new make up… Can take a while, I’m afraid…

Door omstandigheden was ik even weg… en ra-ra > WordPress is totaal veranderd… Ik herken hier absoluut niks meer… Dus enkel mijn beste wensen tot ik hier uitgepuzzeld heb wat waar zit… Kan wel even duren, vrees ik…

Photography/Fotografie

2021

Image

I was kind of grumpy this morning… Until I heard a a very loud and distinct growling I recognized right away… The parking behind my little jungle was filling itself with motorbikes… 30? 50? Didn’t count 🙂 The dreamremedy for my mood, being catapulted back to a previous life that way… 😉

Ik was in een grommelstemming deze voormiddag… Tot ik heel luid en duidelijk een ander gegrom hoorde dat ik direct herkende… De parking achter mijn klein oerwoudje was erbij, zich te vullen met motorijders… 30? 50? Niet geteld 🙂 De gedroomde remedie voor mijn stemming, zo naar een vorig leven gecatapulteerd worden… 😉

Addition on/toevoeging op 23/08/20:

Just found out browsing in the news that this gathering (and more or less 350 bikers at other locations) was a tribute to a fellow biker, Ronald, who has died in an accident… My sincere condolences to his family and friends… May this then, too, be a last salute to a fellow biker…

Heb net in een nieuwsbericht gelezen dat deze samenkomst (zowat 350 man op verschillende plaatsen) een laatste groet was aan een medebiker, Ronald, die overleden is in een ongeval… Mijn oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden… Laat dit dan ook een laatste groet zijn aan een medebiker…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Surprise on Wheels… Verrassing op wielen…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Shadow… Schaduw…

Image

 

…for my car…

…op mijn auto…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Waiting… Wachtend…

Image

 

Same window, same fly screen… 😉

Zelfde raam, zelfde vliegenraam… 😉

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Strange Bird… Rare vogel…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

There Be Fairies… Sprookjesbos…

Image

Taken through the fly screen, not exactly quality… But they are so much fun! 🙂

Door het vliegenraam getrokken is het niet direct kwaliteit… Maar ze kunnen toch zo grappig zijn… 🙂

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Giant Tit?… Reuzemees?…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Things Happen… Kan gebeuren…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The Next Generation… Volgende generatie…

Image

May Easter bring us all healthy and happy days…

Dat Pasen ons allen gezonde en gelukkige dagen mag brengen…

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Easter Greetings… Paasgroetjes…

Image