StrA002

 

StrA001

The stonemasons at the Antwerp cathedral have acquired a female helper this time… times, they are a-changing… :-)

De steenhouwers aan de Antwerpse kathedraal hebben deze keer een vrouwelijke helper gevonden… tijden veranderen… :-)

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Street Art… Straatkunst…

Image