The occasion that caused the merry-go-round of my previous post to appear was an exhibition in a sub-community of where I live, dealing with old traditions. The greater part turned out to be reserved for the church, showing (among other things) the costumes worn during processions.

 

De gelegenheid die zorgde voor de komst van de paardenmolen was eigenlijk een tentoonstelling in een deelgemeente van waar ik woon. Het ging vooral over oude tradities waarbij de hoofdrol blijkbaar door de kerk was overgenomen en waar onder andere oude kostuums werden getoond die tijdens processies werden gedragen.

 

KHAch049

 

 

KHAch050Conversation?…   Gesprek?

 

 

KHAch047

 

 

KHAch019

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Traditions… Tradities…

Gallery

When you visit a fairground for some fun nowadays, you get a lot of things going round, fast, noisy, not turning in circles only but  going up and down as well, head-and-stomach-turmoil guaranteed… This must be where it all started.   Still used in villages, small communities to keep the kids happy when something for grown-ups is organized… :-)

 

Als je naar een hedendaagse foor gaat, zie je daar een hoop dingen ronddraaien, snel, lawaaierig, niet enkel in cirkels maar ook met omwegen naar boven en naar beneden – chaos in je hoofd en maag gewaarborgd… Zo moet het nochtans wel in den beginne geweest zijn. Nog steeds in gebruik in dorpen en kleine gemeenten om de kinderen bezig te houden als iets voor volwassenen wordt georganiseerd… :-)

 

KHAch002

 

 

KHAch001

 

 

KHAch003

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Old Merry-Go-Round… Oude Paardenmolen…

Gallery

This is the best the weather could offer (and in the morning it was worse) – not enough as it turned out… :-(

Dit was het beste dat het weer ons kon aanbieden (en in de ochtend was het erger) – niet genoeg, zo bleek… :-(

MiEc002

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Milky Eclipse…

Image

I don’t know if anyone remembers this little fellow that appeared in my birds restaurant in december (SEE HERE) and that I tried to save from the only snow we had this winter (not started yet on the photo taken through the window)… After two days of trying I had managed to capture it, all wet and cold, and my neighbour had taken it in to give it to a friend with several other birds. I was not so optimistic about its chances of survival as it had taken me too long to capture it…

Yesterday my neighbour came to tell me that he had seen it at his friend’s place, that it had survived and had become the beauty it was meant to be, thriving :-)

Thought I’d share this happy news with those who care :-)

 

Kakariki 04

 

Ik weet niet of iemand zich nog herinnert aan dit klein kereltje dat in december (ZIE HIER) plots in mijn vogelrestaurant opdaagde. Ik had  toen twee dagen besteed aan de pogingen om het te vangen en te redden van de enige sneeuw dat we deze winter hebben gezien (op de door het raam genomen foto was de sneeuw nog niet begonnen). Mijn buurman vertelde van een vriend met een volière en toen ik het beestje eindelijk had kunnen vangen, nat en verkleumd, heeft hij het meegenomen om het aan zijn vriend door te geven. Ik was niet zo optimistisch over zijn overlevingskansen daar het te lang had geduurd tot ik het kon vangen…

Gisteren vertelde mijn buurman me dat hij het beestje had gezien bij zijn vriend, dat het had overleefd en een mooie vogel is geworden zoals de natuur het had bedoeld :-)

Ik wou dit blijde nieuws maar even delen met wie erom geeft :-)

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Happy Update…

Gallery