I am not much into weaponry – in fact I hate the idea that it was and/or would be used against other living creatures, humans very much included… But I have driven, walked by this one so often in the years I have been living here – it seemed inevitable that sooner or later it would end up in my camera…

The machine parts of my last post, nibbled by nature, belong to this 90mm anti-aircraft gun, posted after restoration at the entrance of a nature reserve  that is visited by many. A reminder of WWII when it had been defending Antwerp against the airplanes giving support to the invasion of the city and together with its crew acquired an unforgettable reputation.

Ik ben niet zo direct een wapenfanaat – eigenlijk haat ik het idee dat ze tegen levende wezens werden/worden gebruikt, mensen heel erg inbegrepen… Maar ik ben hier al zo dikwijls hieraan voorbijgereden of voorbijgewandeld – het leek bijna onvermijdelijk dat het vroeg of laat in mijn camera zou belanden…

De door de natuur beknabbelde onderdelen van mijn vorige post komen van dit 90mm luchtafweergeschut dat na restauratie aan de ingang werd geplaatst van een veel bezocht natuurreservaat. Een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog toen het Antwerpen verdedigde tegen de vliegtuigen die meewerkten aan de invasie van de stad… Samen met zijn ploeg heeft het zich daarbij een onvergetelijke reputatie verworven.

 

WPN001

Color/Kleur, Photography/Fotografie

War Machine… Oorlogsmachine…

Image

TNK005

 

TNK007

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Nature nibbling… Natuur knaagt…

Image

Still Chinese New Year…

Nog steeds Chinees Nieuwjaar…

CHNY016

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Better Safe Than Sorry… Liever Veilig…

Image