sth12

 

sth05

 

sth09

 

sth06

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Townhall (2)… Stadhuis (2)…

Image

As the old townhall of Antwerp (built in 1564) is due for some big time restoration, it seemed time to have a look at its inside before too much is changed and no possibility may be left to look behind most corners…

Daar het Antwerpse Stadhuis (gebouwd in 1564) in afwachting is van grootse restauratiewerken, leek het me gepast om toch eens de binnenkant te zien voordat te veel wordt veranderd en  misschien ook de gelegenheid tot een rondleiding niet meer mogelijk zou zijn…

We started with the cellars – We begonnen met de kelder

 

sth02

 

sth03

 

sth04

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Antwerp Townhall… Stadhuis van Antwerpen…

Image

sth038

Color/Kleur, Photography/Fotografie

There Be Dragons…

Image

bol02

Color/Kleur, Photography/Fotografie

And me?… En ik?….

Image

bol03

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Fisheye for free… Gratis Fisheye…

Image

glo04

…the visitors…

…de bezoekers…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Watching… Een oogje op…

Image