Has anyone noticed that I have something with things that are about to disappear or change forever? It feels a bit like giving them a last salute before they meet their destiny, one way or the other… ;-)

So, here goes another one…

The new location of the Whitsunday Fair used to be a container terminal of the railways. Though the rails have disappeared now, there are still two huge overhead cranes that helped move the containers. The city considered buying them but then concluded they could not afford it – neither the price asked nor the repairs the cranes are in need of. Last I heard was that the French have bought them from the railway company and that they will be dismantled and taken away soon…

 

KRO01

 

KRO02

 

KRO04

 

KRO08

 

KRO09

Is het iemand opgevallen dat ik iets heb met dingen die gaan verdwijnen of voor altijd gaan veranderen? Eigenlijk voelt dat een beetje aan als een laatste eerbetoon voordat ze hun lot ontmoeten op de een of de andere manier… ;-)

Hier komt er nog zo eentje…

De nieuwe locatie van de Sinksenfoor was vroeger een container terminal van de Spoorwegen. De sporen zijn ondertussen al grotendeel verdwenen maar daar staan nog twee grote hijskranen waarmee de containers werden verplaatst. Het stadsbestuur heeft even overwogen om ze aan te kopen maar moest concluderen dat zowel de prijs als ook de noodzakelijke reparaties te duur uitkwamen. Het laatste dat ik hoorde was dat de Fransen ze hebben gekocht van de Spoorwegen. Binnenkort worden ze ontmanteld en meegenomen…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Something Old (again)… Iets Ouds (alweer)…

Gallery

After looking into the architectural future, lets take a leap into the past… Year 2008, same location as my previous post. My first digital SLR getting a workout since more or less four months with me insisting on shooting in monochrome, no RAW, first steps in Photoshop, no Lightroom…  still very much in a darkroom state of mind :-)

Me and a few photographer friends got the chance to visit the barracks while the firemen were still there. I even went into that ‘basket’ at the end of the ladder and went all the way up… Fear of heights seems to turn relative if you are really interested… :-)

 

Our guide – Onze gids

Brandweer folks17

 

A few impressions – Wat indrukken

This slideshow requires JavaScript.

 

The ladder – De ladder

Brandweer14 ET

 

Na een blik in de toekomst van de architectuur, nu een sprong naar het verleden… Het jaar is 2008, zelfde locatie als mijn vorige post. Mijn eerste digitale SLR sinds ongeveer vier maanden in volle training terwijl ik nog koppig in monochroom trek, geen RAW, eerste stappen in Photoshop, geen Lightroom… nog steeds volop  in donkerkamer modus :-)

Met wat vrienden fotografen had ik de gelegenheid om de kazerne te bezoeken terwijl de brandweer daar nog aanwezig was. En ik klom zelfs in het ‘bakje’ op het einde van de ladder en ging helemaal omhoog… Hoogtevrees schijnt relatief te worden als het interesse groot genoeg is… :-)

…..

These photos never made the blog as I had no blog then…  ;-)

Deze foto’s zijn nooit op mijn blog geweest omdat ik toen nog geen blog had… :-)

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Fire Brigade… Brandweer…

Gallery

There seems to be a new (?) tradition in Antwerp – the architectural fusion of old and new… sometimes to the extreme…

Er lijkt een nieuwe (?) traditie te zijn ontstaan in Antwerpen – de architectonische fusie van oud en nieuw… soms heel extreem zelfs…

 

This is how it is presented

Zo wordt het voorgesteld

HVNH002.jpg

The lower old part used to be the barracks of the Harbour Fire Brigade. Now, together with its ‘attachment’, it will be called the Harbour House and I assume it will function as a logistical centre for all that goes on in the harbour.

Het onderste oude deel was vroeger de Kazerne van de Havenbrandweer. Nu gaat het, samen met zijn ‘bijlage’, Havenhuis heten en wordt, als ik goed heb begrepen, het centrale punt van de havenlogistiek.

 

This is how it looks from far at the moment.

Zo ziet het voor de moment op afstand uit.

 

HVNH001

 

A few details

Wat details

 

HVNH005

 

HVNH008

 

HVNH013

 

And the whole from the back…

En het geheel, van achter gezien…

HVNH014B

A bit of serendipity that two fire trucks were just passing by, a wink from the past… :-)

Een grappig toeval dat net twee brandweervoertuigen langs kwamen, een knipoog uit het verleden… :-)

Color/Kleur, Photography/Fotografie

New Antwerp… Nieuw Antwerpen…

Image

EIL002-001

While I have always loved the playful lines and colors of Gaudi, with the MAS museum in Antwerp I still have a love/hate relationship… It looks to me like a pile of containers – well, maybe that was indeed the idea as it is located in one of the oldest parts of the harbour?  ;-) Tourists love it – so I try not to judge too harshly… But I can still play around with it, can’t I? ;-)

Terwijl ik altijd al heb gehouden van de speelse lijnen en kleuren van Gaudi, heb ik met het MAS (Museum aan de Stroom) nog steeds een haat/liefde verhouding… In mijn ogen lijkt het op een stapel containers – tja, misschien was dat ook de bedoeling daar het tenslotte in een van de oudste delen van de haven gebouwd is?  ;-) Toeristen houden ervan – dus probeer ik het niet te veel af te breken… Maar ik mag er toch even mee spelen, of niet? ;-)

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

MAS meets Gaudi… MAS ontmoet Gaudi…

Gallery