It looks easy when you watch but I am sure I would have this big ship scraping the walls in no time…

Het ziet er gemakkelijk uit als je toekijkt maar ik ben er zeker van dat ik met dit ship binnen de kortste tijd de muren zou afschuren…

1-HVT016B

 

The tugboats at the front go backwards and pull… that’s normally their only function…

Aan de voorkant varen de slepers achteruit en trekken… dat is normaal hun enige functie…

2-HVT020

 

It is the one at the back that is the ‘helmsman’ and has all the responsibility of getting the ship on its way in one piece…

Het is de sleper achteraan die de ‘stuurman’ is en de verantwoordelijkheid draagt om het schip zonder brokken op weg te helpen…

3-HVT022

Color/Kleur, Photography/Fotografie

In the Harbour… In de Haven…

Gallery

History tells us that in old times the ‘travellers’ arriving in a village, a town was a major event. It was a mixture of fun stuff and also a market where you could buy the necessary things not produced locally, hear the news of faraway places you had never seen. A window to the rest of the world… Looking at that picture from our days, overloaded with information, noise, movement it has something of a family sitting around the only wood stove of the house and listening to someone reading from a book by candlelight… same sort of time…

The contemporary version of that has lost the market part, of course, and comes with ever more complicated machines for the thrill seekers and a lot of very hard noise. A feast of movement, colors and all kinds of music played at the same time… And that last item was the reason that the Whitsunday Fair, a tradition going back to 13th century Antwerp and already since the 1970ies at home at the South Side, had to move this year to a new location after the ‘upgrade’ of the neighbourhood… 6 house owners who must have bought their house knowing the fair would be there each year, went to court to have it removed and succeeded too…

I had a look at the new location…

SSF001

1-SSF003

2-SSF009

3-SSF014

4-SSF018

SSF020

De geschiedenis vertelt ons dat de aankomst van de ‘reizigers’ in een dorp, een stad een heel evenement was. Het was een mengeling van amusement en een markt waar je noodzakelijke dingen kon kopen die lokaal niet werden geproduceerd. Je kon daarbij luisteren naar nieuws uit verre plaatsen waar je nog nooit was geweest. Een venster naar de rest van de wereld… Als ik ernaar kijk met hedendaagse ogen, overladen met informatie, lawaai, beweging, komt een beeld op van een familie, verzameld rond de enige houtstoof in huis, luisterend naar iemand die bij kaarslicht uit een boek voorleest… zo dat soort tijd dus…

De moderne versie ervan heeft natuurlijk de markt laten vallen en komt af met altijd maar meer ingewikkelde machines voor mensen die op zoek zijn naar een kik en heel veel lawaai. Een feest van beweging, kleuren en van alle soorten muziek dat tegelijkertijd speelt… En dat laatste is de reden dat de Sinksenfoor, een overgeleverde Antwerpse traditie uit de 13de eeuw en al sinds de jaren 70 (1970 natuurlijk) thuis op het Zuid, dit jaar naar een nieuwe locatie moest verhuizen na de ‘opwaardering’ van de buurt… 6 huiseigenaars die toch moeten geweten hebben dat de Foor er elk jaar staat toen ze hun huis kochten, stapten naar de rechter en kregen het gedaan dat de Sinksenfoor weg moest…

Ik ging een kijkje nemen op de nieuwe locatie…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Whitsunday Fair… Sinksenfoor…

Gallery