Color/Kleur, Photography/Fotografie

Doel Fries – Goede Olie!

Not only free French Fries, free beer and free music but also free oil… for some an opportunity to really stock up, it seems… 🙂

Niet enkel gratis frieten, gratis bier en gratis muziek maar ook gratis olie… voor sommigen een reden om eens goed door te hamsteren, het schijnt… 🙂

For the complete report click HERE

Voor de volledige reportage klik HIER

Standard