Color/Kleur, Photography/Fotografie

Ghent – House of Alijn

The location of this small but very nice museum in the centre of Ghent started off its life in 1363 as a hospice to take care of the poor, the sick and the old, set up by the family Alijn. During the 16th century additions were made to the original buildings and even a chapel was built. From 1926 on it went through several stages of being a centre for studying all aspects of folklore with different unions and groups.  Ten years later a puppet theatre found a home on the premises and is still there to our days.  In 1962 the museum took its final shape and was named Museum of Folklore. But after the 2nd WW,by lack of means and a vision through  the years, this little gem turned into a sleeping museum , showing little initiative and renovation. There did not seem to be any strategy of gathering interesting items and information. Till the city of Ghent realized this and changed the management. A thorough reorganisation  in 2000 brought new life into the museum, the name changed to House of Alijn and as in today’s  society where so many different cultures are trying to live together, folklore had acquired a new meaning, the new name now also stands for an open door, an open mind and a new orientation, a wish and will for a broad public involvement.

When I visited the House of Alijn with a merry bunch of senior citizens, just by mistake I had the chance to walk through it alone and take a few pictures before finding the group and the guide…

An impression…

……….

De locatie waar dit klein maar zeer aantrekkelijk museum zich bevindt was oorspronkelijk een godshuis om de armen, de zieken en de ouderen te verzorgen, gesticht door de familie Alijn in 1363. Tijdens de 16de eeuw werden verdere gebouwen en een kapel toegevoegd aan het al bestaande gebouw. Vanaf 1926 gaf het complex onderdak aan verschillende  verenigingen en groepen als een centrum voor de studie van volkskunde, vanaf 1932 onder de naam van het Folkloremuseum, in 1962 omgedoopt tot Museum voor Volkskunde. Ook een poppentheater vond zijn weg naar deze gebouwen en is er tot op heden. Maar na de 2e wereldoorlog leek dit museum bij gebrek aan middelen en visie in slaap gevallen te zijn en vertoonde weinig initiatief of vernieuwing – tot het Gentse stadsbestuur in 1997 voor een frisse wind zorgde. Met nieuw personeel en een nieuw beleid werd gewerkt om de grote achterstand in te halen. De naam veranderde in Huis van Alijn en daar folklore in een samenleving waar verschillende culturen naasteen leven van betekenis was veranderd, werd een open geest naar de wereld toe en een nieuwe oriëntatie, de wens en de wil om met een breder publiek te communiceren de drijfveer.

Toen ik het Huis van Alijn in het gezelschap van een groepje vrolijke senioren bezocht kon ik door een vergissing even helemaal alleen door het museum lopen en was in de gelegenheid om wat foto’s te trekken voordat ik de groep en de gids terugvond…

Een indruk…

Gent - Huis van Alijn

For slideshow click below… (F11 for full screen)

Voor de diavoorstelling klik hieronder… (F11 voor volledig scherm)

Gent – Huis van Alijn

Standard

2 thoughts on “Ghent – House of Alijn

  1. We hebben het huis van Alijn ook onlangs ontdekt, het is echt de moeite van het bezoeken waard. Je foto’s zijn prachtig en doen mijn herinneringen herleven.
    Je gaat goed om met licht en schaduwen.

Comments are closed.