After my last, rather dark posting prompted by the commercial merry-go-round that around Christmas reaches its speed limits and the difference between the ‘haves’ and ‘have nots’ seems even more painful than usual, I felt kind of guilty as there still is another face to this period of the year as well whereby families and friends get together and enjoy each other’s company… So I took a stroll through the Christmas Market…

Na mijn laatste, nogal donkere post, ingegeven door de commerciële mallemolen die rond Kerstmis zijn snelheidslimieten bereikt en het verschil tussen diegenen die wel of niet kunnen volgen nog pijnlijker lijkt dan normaal, voelde ik me toch wat schuldig. Tenslotte heeft deze periode van het jaar ook een ander gezicht waarbij families en vrienden samenkomen en van dit samenzijn genieten… Zo ben ik dan maar even gaan wandelen op de Kerstmarkt…

 

Click below for SLIDESHOW (once there F11 for full screen – again F11 to get back):

Klik hieronder voor de DIAVOORSTELLING (Voor volledig scherm in de voorstelling F11 – nog eens F11 om terug te gaan ):

Christmas Market – Kerstmarkt

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Christmas Market – Kerstmarkt

Gallery

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s