Color/Kleur, Photography/Fotografie

Serendipity…

I was aiming at an older gentleman with a film camera trying to make sense of the Murga jumping, dancing and playing its way through the street when suddenly she appeared in my lens, trying to wriggle through the watching folks. My reaction was to push the button 🙂

Ik had mijn camera op een oudere heer gericht die met een filmcamera probeerde, iets zinnigs te maken van de Murga die zich springend, dansend en spelend een weg door de straat baande toen zij plots in mijn lens verscheen. Mijn reactie was op het knopje drukken 🙂

Click on the foto for a better picture

Klik op de foto voor een betere versie

Standard

2 thoughts on “Serendipity…

Comments are closed.