2 thoughts on “WiN061

  1. Een mooi beeld dat noopt tot een diepgaand sporenonderzoekt. De ondertitel had kunnen luiden: Rara, wat is hier gebeurd?
    Ik vermoed dat een auto met aanhanger aan is komen rijden van rechtsboven en terugestoken is naar links om vervolgens weer weg te rijden naar rechts maar even zo vrolijk is het gewoon een mooi bord spaghetti 🙂

    • Dat was inderdaad het eerste dat ik me heb afgevraagd… Maar ik had mijn analytische geest thuis gelaten en heb er maar een foto van gepakt 😀

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.