Color/Kleur, Photography/Fotografie, Text/Tekst

Standing Man… Staande Man…

A NEW KIND OF RESISTANCE

While police still was filling the streets of Istanbul with teargas after clearing Gezi Park and Taksim, something strange was happening. A man arrived at Taksim Square, faced the big portrait of Atatürk hanging from the Cultural Centre AKM and stood there… without moving, with no expression on his face… Some puzzled people, presumably civil police, went through his bag, had him empty his pockets but for the rest he just stood there without any reaction. By and by more and more people came to stand with him, none reacting to questions from the press trying to find out what this was all about, to anything around them. The police, not knowing what to make of it started arresting people around him. Only then did he stop his action after more or less six hours. He explained then that he was prepared to be arrested himself but did not want to harm others by his example. Nevertheless, all over Istanbul Standing Men and Women started appearing in silent resistance and promptly got picked up by the police… They will probably be accused of — standing…

EEN NIEUWE VORM VAN WEERSTAND

Terwijl de politie na het ontruimen van het Gezi Park en Taksim andere plaatsen en straten met traangas vulde, gebeurde iets vreemds. Een man kwam aan op het Taksim Plein, draaide zich naar het AKM Cultureel Centrum waar een groot portret van Atatürk hangt en bleef daar staan… zonder te bewegen, zonder een uitdrukking op zijn gezicht…Enkele verwonderde personen, waarschijnlijk politie in burger, gingen door zijn rugzak, lieten hem zijn zakken leeg maken maar buiten dat bewoog hij niet, sprak hij niet en liet geen reactie zien, stond daar gewoon. Langzaam aan kwamen meer en meer mensen bij hem staan, zonder te bewegen en zonder uitdrukking, zonder te reageren op de vragen van de pers. De politie begreep hier niets van en begon dan maar de mensen rond hem op te pakken. Pas toen, na zowat zes uren staan, beëindigde hij zijn actie en verklaarde dat hij zelf een arrestatie onder ogen kon zien maar anderen geen schade wou berokkenen. En toch begonnen op onverwachte momenten en plaatsen in de stad Staande Mannen en Vrouwen op te dagen in een stil protest die dan prompt door de politie werden meegenomen… Ze zullen waarschijnlijk vervolgd worden voor — staan…

And a few more photos of solidarity actions in Antwerp

En nog enkele foto’s van steunacties in Antwerpen

Click on first photo for the slide show – as usual…

Klik op de eerste foto for de diashow – zoals gewoonlijk…

Standard

11 thoughts on “Standing Man… Staande Man…

 1. Dit lijkt op de Gasboetes die in België nu her en der worden uitgedeeld. Misschien heeft deTurkse politie stiekem in de Belgisch stedelijke politie haar repressiemethoden gekeken.

  • Dat één detailtje waarover ik schreef misschien wel, wie weet… Maar de rest van de gebeurtenissen daar zijn toch niet echt vergelijkbaar, hoor… Hier krijg je ook waterkanonnen maar daar komt dan gewoon water uit en geen goedje waar ze brandwonden aan overhouden… Dat is de eigen uitvinding van mijn geteisterd landje, vrees ik…

   • Die folterpraktijken die in dat land nog steeds toegepast worden bewijzen dat wij steeds afglijden van de waarden die Ataturk voor ogen had en dat Europa zeker niet mag over gaan om dat land tot de Europese Gemeenschap toe te alten.

   • Met het eerste deel ben ik helemaal akkoord. Wat het tweede deel betreft, ben ik niet zo zeker. Afgezien van het feit dat ik eraan twijfel dat Turkije economisch de EU in zijn huidige gedaante aankan, het is een zwaard met zelfs meer dan 2 snijdende kanten. Laat ze niet toe en ze gaan nog verder afglijden in een richting dat ik niemand toewens en dat ook voor andere landen zijn consequenties zal hebben. Door ze toe te laten in een of andere vorm kan dat misschien nog tegengewerkt worden… Het is een punt waar mijn twijfels alle richtingen uitgaan… De toekomst zal het uitwijzen…

    Ik begrijp wel dat je als Europeaan redeneert maar ik zit tussen twee werelden en van hier uit ziet het toch ietsje anders uit…

 2. Het is toch vanzelfsprekend dat je sterk betrokken bent bij een land waar je roots liggen, zoals je ook betrokken bent bij gebeurtenissen in je naaste omgeving.
  Maar los daarvan ziet men kennelijk ook niet dat jij in staat bent om uit het chaotische rommeltje op straat net die bijzondere momenten te pikken waardoor je betrokkenheid ook fotografisch voelbaar is. En daarvoor ben ik je dankbaar.

   • Hij is wel volop bezig zijn eigen graf te graven voor de moment maar ik vrees dat hij ‘nen hoop volk mee zal sleuren in dat graf… (ik hoop van niet…)

    Extra bedankt voor het commentaar, by the way 🙂 Ik denk dat al mijn andere ‘commentaristen’ geschrokken zijn van mijn betrokkenheid met mijn landje… 😉 Stilte alom…

Comments are closed.