Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Curlytree… Krolboom…

Kind of exhausting my archives, I think 😀

This one is from my first digital Olympus, the E500, set on monochrome, a simple jpg… I hadn’t heard of RAW yet then, let alone work with it… With a merciless sun shining from a very blue sky, it sure gave me a workout in black and white as I did not have the tricks Lightroom has in store for RAW captures… 😉

But I still love the very individual solution this tree has found for the rather windy corner on an island it chose to grow…

Mijn archief is de uitputting nabij, lijkt me 😀

Dit is van mijn eerste digitale Olympus, een E500, ingesteld op zwart/wit, gewoon een jpg-tje… Ik had toen nog niet van RAW gehoord, laat staan ermee gewerkt… Met een genadeloze zon die van een erg blauwe hemel scheen heb ik daar wel mijn werk aan gehad zonder mijn huidige kennis van de trucjes van Lightroom voor RAW opnames… 😉

Maar ik hou nog steeds van de erg individuele oplossing die deze boom heeft gevonden om het winderige hoekje van een eilandje waar het terecht kwam te overleven…

Krolboom bw 1-001

Standard

4 thoughts on “Curlytree… Krolboom…

  1. Rinus Alewijnse says:

    Wat een heerlijke zuidelijke zwart-wit omdat hij ook echt met een op zwart-wit ingestelde camera is gemaakt. En dat jpg moeite heeft met die grote contrasten, kan ik toch niet echt storend vinden. Chapeau voor die boom en voor jou 🙂

    PS: ik kom er per e-mail nog wel op terug, maar dan om twee andere redenen.

Comments are closed.