One of the oldest shops of another era in the old part of Antwerp will be no more – or maybe has already disappeared since the last time I passed there… I often stopped there for a moment to look at the small and bigger things, the nice chaos – and to smile…

 

Een van de oudste winkeltjes uit een ander tijdperk in Oud Antwerpen gaat verdwijnen – of is misschien al verdwenen sinds de laatste keer dat ik in de buurt was… ik bleef daar dikwijls even staan om al de kleine of grotere dingen, de grappige chaos te bezien – en te glimlachen…

 

Suikerrui2

 

Suikerrui3

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Changing Times…

Image

12 thoughts on “Changing Times…

  1. Heb net mijn eigen huis een soort van uitgeruimd, dus ik ga er vermoedelijk niets kopen. Maar het zijn wel leuke winkeltjes. Het Waterlooplein mag er ook wel zijn 🙂
    Grts, Jan.

    Liked by 1 person

    • I’m afraid it might be too late by now, Carlos.. It seems the house has already been sold – so the shop will not open any more if it is still there at all 😉 Nice weekend to you too…

      Liked by 1 person

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s