4 thoughts on “PB007

    • Als je het adres even ingeeft (nil1950.wordpress.com) en op den blog geraakt, zou je rechts onderaan een klein blokje zien met ‘follow’ – of ‘volgen’. Als je daarop klikt zou het terug moeten lukken normaal…

      Als je bovenaan op het zwart vierkantje met de streepjes klikt, kom je in de widgets – daar zit links van onder ook een ‘follow’ item waar je jouw adres kunt ingeven…

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.