Antwerp with its long history would not be Antwerp  if it had only one giant walking its streets at night…

This one is called the ‘Lange Wapper’. The legends tell us that he was a shapeshifter but prefered his giant shape, used to tease and frighten drunk people, liked children but teased them as wel and could laugh ‘like the devil’ when a prank was succesful.

I hadn’t seen him with a white ‘flag’ yet, though… 😉

Antwerpen met zijn lange geschiedenis zou Antwerpen niet zijn als het maar één reus had die ‘s nachts de straten onveilig maakte…

Deze is de ‘Lange Wapper’. De legende vertelt ons dat hij van gedaante kon wisselen maar de voorkeur gaf aan zijn lange, magere gestalte. Hij was een kwelgeest die het vooral op dronkaards had gemunt maar hij hield ook van kinderen en kon lachen ‘als de duivel’ als hij iemand een goede poets had gebakken.

Maar ik had hem nog niet gezien met een witte ‘vlag’… 😉

 

LWP01B

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Peace, Brothers…

Image

4 thoughts on “Peace, Brothers…

Comments are closed.