Antwerp with its long history would not be Antwerp  if it had only one giant walking its streets at night…

This one is called the ‘Lange Wapper’. The legends tell us that he was a shapeshifter but prefered his giant shape, used to tease and frighten drunk people, liked children but teased them as wel and could laugh ‘like the devil’ when a prank was succesful.

I hadn’t seen him with a white ‘flag’ yet, though… 😉

Antwerpen met zijn lange geschiedenis zou Antwerpen niet zijn als het maar één reus had die ‘s nachts de straten onveilig maakte…

Deze is de ‘Lange Wapper’. De legende vertelt ons dat hij van gedaante kon wisselen maar de voorkeur gaf aan zijn lange, magere gestalte. Hij was een kwelgeest die het vooral op dronkaards had gemunt maar hij hield ook van kinderen en kon lachen ‘als de duivel’ als hij iemand een goede poets had gebakken.

Maar ik had hem nog niet gezien met een witte ‘vlag’… 😉

 

LWP01B

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Peace, Brothers…

Image

4 thoughts on “Peace, Brothers…

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s