EIL002-001

While I have always loved the playful lines and colors of Gaudi, with the MAS museum in Antwerp I still have a love/hate relationship… It looks to me like a pile of containers – well, maybe that was indeed the idea as it is located in one of the oldest parts of the harbour?  😉 Tourists love it – so I try not to judge too harshly… But I can still play around with it, can’t I? 😉

Terwijl ik altijd al heb gehouden van de speelse lijnen en kleuren van Gaudi, heb ik met het MAS (Museum aan de Stroom) nog steeds een haat/liefde verhouding… In mijn ogen lijkt het op een stapel containers – tja, misschien was dat ook de bedoeling daar het tenslotte in een van de oudste delen van de haven gebouwd is?  😉 Toeristen houden ervan – dus probeer ik het niet te veel af te breken… Maar ik mag er toch even mee spelen, of niet? 😉

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

MAS meets Gaudi… MAS ontmoet Gaudi…

Gallery

6 thoughts on “MAS meets Gaudi… MAS ontmoet Gaudi…

    • Hihi! Nee hoor… Ik was gewoon in de buurt aan het wandelen – met mijn ogen open… Ik heb al dat soort foto’s van het MAS van het moment dat de ruiten er instonden 🙂

      Ik ben er zeker van dat elke fotograaf die daar rondloopt wel met die golfjes speelt…

  1. Rinus Alewijnse says:

    Mooi van lelijkheid zeggen we dan hier (geldt eigenlijk ook voor Gaudi).
    Maar “the views are awesome”: Google zou het je niet verbeteren 🙂

Comments are closed.