BTr096

Each year there is some open air art at the seaside on various locations. I can only assume that these contraptions, about five or six of them in different sizes, symbolize all the plastic trash that ends up in the sea, even creating islands? Kids have found another use for them, though 🙂

Elk jaar wordt aan zee een open lucht tentoonstelling georganiseerd op verschillende plaatsen. Ik neem aan dat deze stukken een symbool zijn voor al de plastiekafval die in zee terecht komt en zelfs eilanden vormt? Kinderen hebben er toch een andere toepassing voor gevonden 🙂

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Art & Kids… Kunst & Kinderen…

Gallery

6 thoughts on “Art & Kids… Kunst & Kinderen…

    • Bij de rest van de plastiekafval leggen zeker? Of zou er iemand zijn die zo’n object koopt om in zijn hof te zetten?… 😉

      Bedankt voor het compliment 🙂

  1. Altijd leuk, kijken naar wat kinderen met onze “onzin” doen 🙂
    Maar dit is sowieso veel beter dan de kindjes die ik hier in speelholen zie bij al die blikkerende gokmachines.

Comments are closed.