16 thoughts on “Bling-bling…

  1. Rinus Alewijnse says:

    Veel belangstelling voor deze kitsch kennelijk (ook hier), maar waarom ik deze foto toch de moeite waard vind, is dat de vrouw op de voorgrond een heel andere is dan de vrouw in de spiegel die jou wel bezig ziet 🙂

    • Yes, it is… 🙂 But if these are diamonds, on a market… hmmm… I’m afraid even Belgians are not that trusting… 😉

Comments are closed.