As the old townhall of Antwerp (built in 1564) is due for some big time restoration, it seemed time to have a look at its inside before too much is changed and no possibility may be left to look behind most corners…

Daar het Antwerpse Stadhuis (gebouwd in 1564) in afwachting is van grootse restauratiewerken, leek het me gepast om toch eens de binnenkant te zien voordat te veel wordt veranderd en  misschien ook de gelegenheid tot een rondleiding niet meer mogelijk zou zijn…

We started with the cellars – We begonnen met de kelder

 

sth02

 

sth03

 

sth04

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Antwerp Townhall… Stadhuis van Antwerpen…

Image

10 thoughts on “Antwerp Townhall… Stadhuis van Antwerpen…

  1. Juist mooi om te zien wat altijd verborgen is. Mooi van buiten? Maar hoe is het binnen? Geldt voor veel mensen en dus ook gebouwen, bedrijven, installaties etc.etc.

    • Ik vermoed dat dit nog de oorspronkelijke muren zijn van 1564 😉 Met misschien hier en daar wat stutwerk… Ik vind dus dat ze er nog op z’n minst toch redelijk stevig uitzien… de buizen en draden – ja, dat is van onzen tijd natuurlijk 😉
      Als je dit ziet, hoe interessant het geschiedkundig ook wel is, of voor archeologen, snap je wel dat ze wat renovatiewerken hebben gepland… 🙂 Ik hoop wel dat ze de oorspronkelijke structuur met de gewelven wel niet helemaal laten verdwijnen…

Comments are closed.