RAW, Example 1… (Voorbeeld 1)

Original RAW only converted to jpg for the upload.

Originele RAW, enkel geconverteerd naar jpg voor de upload.

Black & white with no other changes

Zwart wit zonder andere bewerkingen

 

Cropped

Bijgesneden

A slight change in the depth that you hardly notice but does make a difference.

Een heel kleine verndering in de diepte dat je bijna niet ziet mar dat toch een verschil maakt.

You may have noticed that while the color version has blue skies the black & white versions up to now don’t show nothing but white through the trees. Have a look below now after the changed setting for blue… Orange and yellow get a very slight twist too to give the fallen leaves a bit more body.

Misschien heb je opgemerkt dat terwijl het origineel een blauwe hemel vertoont de zwart witjes tot nu toe enkel een witte vlakte laten zien door de bomen. Kijk nu eens hieronder nadat de instelling voor blauw verandert is… Oranje en geel krijgen ook een kleine tik om de bladeren op de grond lichtjes te benadrukken.

Fiddling with contrasts… I usually work with medium contrast as you can see. The other two choices are Heavy Contrast and Linear.

Spelen met de contrasten… Normaal gebruik ik medium contrast. Je hebt nog de keuze van Harde Contrast en Lineëer.

As happens often, a slight softening in Photoshop, my antique CS2

Zoals het regelmatig wel gebeurt, een kleine verzachting in Photoshop, mijn antieke CS2

Then it’s time to let the photos ‘ripen’, looking at them every now and then, comparing them till I can decide which one I will keep 🙂

Dan is het tijd om de foto’s te laten ‘rijpen’ door er regelmatig naar te zien en te vergelijken tot ik weet welke ik wil houden 🙂

 

Click for Example 2

Click for Example 3

2 thoughts on “RAW, Example 1… (Voorbeeld 1)

  1. Het is net de sterkte van LR dat je dat soort correcties zonder veel poespas kunt aanbrengen, Monneke. Met een ‘pennestreek’ om zo te zeggen 🙂

  2. de mon says:

    In voorbeeld 2 komt de kracht van de mogelijkheden sterk naar voor ! Prachtig dat je het probleem van de uitgefrette bomen door de zon niet uit de weg bent gegaan ! Er zit muziek in deze bewerkingen ! Bedankt voor de info Nil.

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.