RAW, Example 2… (Voorbeeld 2)

A short one to show how you can accentuate a certain feature by enhancing its color.

Een kort voorbeeld om te laten zien hoe je een bepaald detail kunt benadrukken door de kleur ervan te versterken.

 

On the original color photo the grass is sprinkled with little blue flowers which you do not see at all on the first photo. After enhancing the blue color  you can see below that there is more than just the grass. It is of course up to you if you want to show that or stay with just the lines of the shadows and the trees of the first example… 🙂

Op de originele kleurenfoto is het gras bezaaid met kleine blauwe bloemetjes wat je helemaal niet zou denken bij het kijken naar de eerste foto. Na het versterken van de blauwe kleur zie je hieronder ineens dat er toch meer te zien was dan gras. Het is natuurlijk een persoonlijke beslissing of je die wilt laten zien of de voorkeur geeft aan de lijnen van de schaduwen en de bomen van het eerste voorbeeld… 🙂

This last one has undergone a very slight softening in CS2 as PS remains my last control.

If I would have to decide for one of the three photos, I would probably put all three next to each other and give myself some time looking at them, a few days or more even, till that tiny voice somewhere inside says clearly ‘this is the one’…

 

De laatste foto werd heel minimaal verzacht in CS2. PS blijft wel mijn laatste controlepost.

Als ik moest beslissen welke van de drie ik uiteindelijk zou overhouden, zou ik ze waarschijnlijk naasteen zetten en mezelf wat tijd geven, een paar dagen of meer zelfs tot dat kleine stemmetje binnenin zegt ‘dat is het!’…

Click for  Example 3

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.