RAW, Example 3… (Voorbeeld 3)

The original RAW just converted for the sake of uploading

De oorspronkelijke RAW, enkel geconverteerd om te kunnen uploaden

Black and white with no other changes

Zwart wit zonder verdere bewerking

Cropped

Bijgesneden

Note that here the sky is still rather flat though not really burned out

Je kunt hier zien dat de hemel nog steeds nogal plat is hoewel het niet helemaal doodvalt

With above changes things start coming alive. I must say, though, that in this case the settings are rather extreme. Usually there is a lot less ‘sliding around’.

Met bovenstaande veranderingen begint er leven in te komen. Ik moet hier wel toegeven dat in dit geval de instellingen nogal extreem uitvallen. Normaal doe ik veel minder ‘schuifwerk’.

This last one has undergone a very slight softening in CS2.

Deze laatste foto werd minimaal verzacht in CS2.

I am still a bit in doubt if I would finally choose the last one or the one before. A lot depends on the background you put it against. While against the white background of the dashboard the last one seems to be doing better, on the dark background of the blog itself the one before has more body. Just to let you see how things work, that there is more to think about than just sliders, I put both on the page.

Ik twijfel nog een beetje welke van de laatste twee ik uiteindelijk zou kiezen. Terwijl tegen de witte achtergrond van mijn werkblad de laatste foto beter uitkomt, lijkt de voorlaatste beter te werken tegen de donkere achtergrond van den blog zelf. Om even te laten zien dat er meer mee gemoeid is dan enkel de schuivertjes heb ik beide op de pagina gezet.

HOME

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.