Color/Kleur, Photography/Fotografie

One More… Nog eentje…

Image

In the shopping mall of a nearby small town I bumped into a huge collection of baby carriages, starting from 1890ies to the beginning of the 1950ies… Most of them were not set up with photographers in mind – but the oldest were behind glass and on their own… A few examples… 🙂

In het winkelcentrum van een nabij gelegen klein stadje ben ik een grote collectie tegengekomen van buggies en kinderwagens van 1890 tot en met 1950… Het grote deel ervan was niet direct opgesteld met fotografen in gedachten – maar de oudste exemplaren waren achter glas en solitair… Wat voorbeelden… 🙂

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Prams… Kinderwagen…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Night Crossing… Nachtelijke Oversteek…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

This Way… Langs hier…

Image

 

 

… a bunker…

… in een bunker…

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Inside… Binnen…

Image

 

Still the same woods… with a bit of history attached…

In WW I a defence line was created there for the case an attack on Antwerp might come from the north. Bunkers were built and troops moved into the trenches. Lucky for them, they never had to fight as no attack came. The bunkers are still there, kind of owned up by nature. The trenches too.

Not so long ago a path was cleared, some information boards appeared together with a guide and now it has become a sunday walk to a lot of people.

I only stopped on my way home to have a first look and did not do the complete tour yet. So these are the first impressions… 🙂

 

 

Hetzelfde bos… met een stukje geschiedenis erbij

In de Grote Oorlog werd daar een verdedigingslinie gebouwd voor het geval Antwerpen zou aangevallen worden vanuit het noorden. Bunkers werden gebouwd en troepen namen bezit van de loopgraven. Gelukkig voor hen hebben ze niet moeten vechten. De aanval bleef uit. De bunkers zijn er nog steeds, iet of wat overgenomen door de natuur. De loopgraven ook.

Nog niet zo lang geleden werd een wandelpad vrijgemaakt, infoborden werden opgesteld, een gids toegewezen aan het gebied en nu is het voor heel wat mensen een zondags uitstapje.

Ik ben daar maar enkel even gestopt onderweg naar huis en heb de volledige toer nog niet gedaan. De eerste indrukken, dus… 🙂

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Mastenbos…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Let’s Dance!…

Image