Black and White

Some people look explicitly for black and white photography. If those were only in posts, a list of categories would solve the problem of finding them but that does not work for pages. So here is a new tab now with my black and white pages to make it a bit easier on my visitors 🙂

Sommigen zoeken uitdrukkelijk zwart/wit fotografie. Als die enkel in de berichtjes zaten, zou een lijst van de categorieën de oplossing zijn om ze te vinden. Maar dat werkt niet voor pagina’s. Dus is er nu een nieuwe tab met mijn zwart/wit pagina’s om het mijn bezoekers iets gemakkelijker te maken 🙂

2 thoughts on “Black and White

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.