…. to a time when digital photography wasn’t born yet πŸ™‚ Except for tiny corrections to what my scanner thought it saw, total darkroom work… πŸ˜‰

…. naar een tijd waar digitale fotografieΒ  nog niet geboren was πŸ™‚ Behalve kleine correcties aan wat mijn scanner dacht, gezien te hebben, volledig dokawerk… πŸ˜‰

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Way Back… Ver terug…

Image

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Come Back!… Komt terug!…

Image

 

 

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Roads to…? Wegen naar…?

Image

 

 

 

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Something Missing?… Ontbreekt er niet iets?…

Image

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

To Another Dimension… Naar een andere dimensie…

Image

 

Back to my archives… πŸ˜‰ At some point in the last century, Antwerp started building a subway system of which only a small part has been used up to now. All other tunnels have been vegetating in various states of halted construction. Now, I hear voices they might be revived… not really holding my breath, though… These (and some following) photos are of an ‘open house’ day that gave people the chance to walk through some of them. Then, too, there were rumors that the construction would be continued πŸ˜‰

Terug naar mijn archieven… πŸ˜‰ Ergens in de laatste eeuw begon Antwerpen aan de bouw van een metro systeem waarvan een heel klein deel ooit in gebruik werd genomen. Alle andere tunnels vielen in een diepe slaap in gevarieerde staten van opbouw. Nu hoor ik stemmen dat men ze zou voltooien… ik houd toch mijn adem niet in, hoor… Deze (en wat volgende) foto’s zijn van een ‘open deur’ dag dat de bewoners van de stad in de gelegenheid stelde, door sommige tunnels te wandelen. Ook dan waren geruchten dat de constructiewerken zouden herstarten πŸ˜‰

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Break… Even rust…

Image

… on my windshield… (already gone)

… op mijn voorruit… (alweer weg)

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

First Frost… Eerste ijzel…

Image