Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Old One… Een oudje…

Image

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Spirit of Nature… Ziel van de natuur…

Image

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

While My Guitar….

Image

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Stormy Weather… Stormweer…

Image

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Lambermontmartre 2009

Image

A short background story:

Doel is a small village on the riverside (the Scheldt) and more and more it was getting closed in by the harbour ‘extensions’. Someone had decided the village had to go. Though a lot of people left, a group of ‘die-hards’ remained to keep the place, it’s thriving cultural life, going. If nothing else, they wanted it to be an artistic centre – but certainly not being legally and/or illegally torn down. It was a long and hard fight – but after years of fighting, keeping people interested with traditional, artistic events they organized, finally, at the end of last year, the ‘death sentence’ has been revoked…

These photos were taken in 2010, during the annual tradition of the ‘River’s Blessing’.

 

 

Een kort overzichtje van de achtergrond:

Doel is een klein dorpje aan de Schelde dat meer en meer werd bedreigd door de uitbreidingen van de Antwerpse haven. Iemand had besloten dat Doel weg moest. Hoewel veel mensen wegtrokken, bleef een groepje volhouders ter plaatse om het dorpje en het culturele leven ervan in leven te houden. Een van de ideeën was om van Doel een kunstenaarsdorp te maken – zeker niet dat het legaal of  illegaal zou afgebroken worden. Het was een lange en harde strijd – maar na jaren getouwtrek waarbij regelmatig georganiseerde traditionele of artistieke evenementen het interesse van de buitenwereld wakker hielden, werd op het einde van vorig jaar eindelijk het ‘doodsoordeel’ teruggetrokken…

Deze foto’s zijn van de traditionele Scheldewijding van 2010.

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Back in Time (2)… Terug in de tijd (2)…

Image

As I assume that few people go far back in time on my blog, a few pictures from when I still preferred pages to posts… 🙂

Daar ik veronderstel dat weinigen zo ver teruggaan op mijn blog, wat fotootjes van den tijd dat ik nog een voorkeur had voor ‘pages’ in plaats van ‘posts’… 🙂

 

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Back in Time… Terug in de tijd…

Image

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Happy/Gelukkig 2019…

Image

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

The Real Selfie… De echte selfie…

Image

 

…. to a time when digital photography wasn’t born yet 🙂 Except for tiny corrections to what my scanner thought it saw, total darkroom work… 😉

…. naar een tijd waar digitale fotografie  nog niet geboren was 🙂 Behalve kleine correcties aan wat mijn scanner dacht, gezien te hebben, volledig dokawerk… 😉

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Way Back… Ver terug…

Image