Of course there is also the green part at the top… But my eyes kind of got stuck on the trunkies… 😉

Natuurlijk is er ook een groen gedeelte bovenaan… Maar mijn ogen bleven hangen aan de stammetjes… 😉

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Bonsai Corner… Bonsai hoekje…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

After the Heatwave… Na de hittegolf…

Image

I have to find out what tree this is… in case next summer wants to be as hot and dry… 😉

Ik moet te weten komen welke boom dit is… voor het geval dat volgende zomer plannen heeft, ook zo warm en droog te willen worden… 😉

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Some Like It Hot – And Dry?…

Image

You wouldn’t recognize it – but this is one of my usually very big and very green ferns… With the restrictions on using water, they all look more or less the same since the rain clouds decided to skip Belgium this summer… :-/

Niet te herkennen – maar dit is een van mijn normaal heel grote en heel groene varens… Met de beperkingen om water te gebruiken zien ze allemaal ongeveer zo uit sinds de regenwolken hebben besloten, deze zomer België over te slaan… :-/

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The Second Autumn… De tweede herfst…

Image

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Rain Coming After All?… Toch nog regen op komst?…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Look Through… Doorkijk…

Image

Sorry voor het verwarren van mijn talen… Titel is verbeterd… 😀 😀 😀 Of heeft niemand dat gezien? 😛

The language mixup in the Dutch titel has been corrected… 😀

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Everlasting Rose… Eeuwige roos…

Image