Something quite different… 🙂

Already some time, since shortly after I had installed a wireless setup for my TV, it had started doing crazy things – more and more so… It seemed to be happening on the hour, sometimes starting as early as 07:00 p.m., sometimes later – and going on till after midnight. Only for a few minutes but still rather irritating… Miss the one goal in a football game, the moment of greatest suspense in a movie, have chunks of news being pixellated off is not exactly my idea of a relaxed TV evening… And the sound went with it too, a totally new language from outer space… 😉

I started by checking the few appliances I have when it happened and could detect no connection. I don’t have any that start working on the hour, anyway… A complaint to the provider ended with them providing me with a newer model of decoder… Nice… But not the solution, it turned out. The pixel samba still kept its self-defined appointments.

A colleague suggested a filter against the interferences and he had one. Tried that – it was slightly better but was not really the solution. Going through the help sites of the provider I realized I was not the only one with that problem and having reached my boiling point, I put the whole wireless stuff back in its box and went back to the good old wired system. Now I only have to find a way to hide the wire from sight… 😀

Below an impression of how it went… The thought was ‘If you cannot beat them, photograph them…’

 

Iets helemaal anders 🙂

Al geruime tijd, van kort nadat ik mijn TV had voorzien van een draadloze verbinding, begon het nogal gekke dingen te doen – meer en meer… het leek telkens op het uur te gebeuren en begon soms al om 19:00 uur om tot na middernacht door te gaan. Telkens voor ’n paar minuutjes – maar toch irriterend… De enige goal van een voetbal match, het spannendste moment van een film missen, een brok van het nieuws weggepixeld zien, is niet direct mijn idee van een ontspannende TV avond… En het geluid ging mee op stap, een totaal buitenaardse taal… 😉

Ik begon met de weinige toestellen die ik heb, in het oog te houden en kon geen samenhang zien. Trouwens, ik heb er geen die om het uur opstarten… Een klacht bij de provider eindigde ermee dat ze me een nieuwer model decoder stuurden… Tof… Maar het bleek niet de oplossing te zijn. De pixel samba hield zich aan zijn zelf gedefinieerde afspraken.

Een collega stelde een filter voor tegen de storingen en hij had er een. Dat dan maar geprobeerd – hoewel het ietsje beter was, was het ook nog niet de echte oplossing. Bij een tocht door de help site van de provider zag ik, dat ik zeker niet de enige was met soortgelijke problemen en bereikte ondertussen mijn kookpunt. Alle onderdelen van de draadloze verbinding gingen hun doos in en werden vervangen door een goede, ouderwetse draad… Nu moet ik nog enkel een manier bedenken hoe ik de draad onzichtbaar kan maken… 😀

Hier boven wat sfeerbeelden van hoe het was… Met het idee ‘als je ze niet kunt verslaan, moet je ze maar fotograferen’…

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Pixel Samba…

Image

 

There is a short story to this Golden Rain that greets me each spring with its flowers.

Years ago it used to live in the neighbouring garden. To my delight, at a certain moment it sent a shoot, tunnelling through under the fence, in my direction. And a good thing that was, as it turned out. The house belonging to that garden was sold, torn down and some fort-like building took the place of the old house and most of the garden, destroying whatever there was of bushes, plants and even a beautiful tree that must have taken at least 30 years or more to grow that big. This is the only survivor…

*****

Er hangt een klein verhaaltje aan deze Gouden Regen dat me elke lente begroet met zijn bloemen.

Jaren terug leefde het in de tuin van de buren. Tot mijn grote vreugde stuurde het op een gegeven moment een uitloper in mijn richting, ondergronds, onder de schutting door. En dat bleek, achteraf gezien, het beste dat het kon doen. Het huisje dat bij die tuin behoorde, werd verkocht, afgebroken en iets fortachtigs nam de plaats ervan en van het grootste deel van de tuin in. Alle struiken, planten en zelfs een prachtige boom die zeker 30 jaar of ouder moet geweest zijn om zo groot te worden, werden venietigt. Dit is de enige overlever…

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Survivor… Overlever…

Image
IT Stuff, schermafbeeldingen, screenshots, Story/Verhaal, Text/Tekst

My Windows10 Adventures…

Windows10 part 1 and 2 have moved to a page with a few updates added… 🙂

 

Login

 

Normally I try to keep my photo work and my computer work apart… But how could I resist the friendly request to share my experiences installing Windows 10? 🙂

To begin with, I am only a ‘techy light’… A real computer technician would probably wrap me up and throw me into the Recycle Bin – and empty it too… 😉

But I know enough to realize that the way things turned out on my Win7 (Home Premium edition) laptop can be quite different on another computer, running other programs, configured differently by the producer and for a thousand other reasons…  (READ ON…)

Standard

My old OM2 of years ago was small enough to be taken along anywhere all the time – which cannot be said of my present camera, the E620, being a bit too big to put next to your plate in a restaurant 😉 And already some time I was dreaming of something practical enough to just drop in my bag and always have around. A few days ago I decided to stop dreaming and do something about it. And got myself a Sony Cybershot DSC RX100…

It barely fills my hand… but it can do a lot of things I did not expect of a point-and-shooter, RAW captures included in 20 MP…

The photo in my previous post was taken with it and here are a few more I took around the house… I must say, though, that the compression on the blog does not really do justice to the sharpness of the pictures in full size on my computer… 😉

 

FT013

 

Mijn oude OM2 van jaren geleden was klein genoeg om onder alle omstandigheden mee te kunnen met mij – wat ik niet direct kan zeggen van mijn E620 – iets te groot om in een restaurant naast je bord te zetten 😉 En ik droomde al een tijdje van iets kleins dat ik gewoon in mijn handtas kon laten vallen en altijd zou bijhebben. Een paar dagen geleden heb ik dan besloten om te stoppen met dromen en er iets aan te doen. Ik schafte me een Sony Cybershot DSC RX100 aan…

Het vult amper mijn hand… maar het kan toch een heleboel dingen doen die ik van een point-and-shooter niet had verwacht, RAW opnames in 20MP inbegrepen…

De foto van mijn vorige post was daarmee opgenomen en hier zijn nog enkele  die ik gewoon thuis heb gemaakt… Ik moet wel zeggen dat de compressie op mijn blog de scherpte van de originele foto’s op mijn computer wat aantast… 😉

 

FT007

For those interested in what it can do (I only just started…), there is a very thorough review HERE

Voor wie graag meer zou willen weten wat het allemaal kan (Ik ben nog maar net bezig…), een diepgaande studie HIER… (Wel in het Engels)

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

New Toy… Nieuw Speelgoed…

Gallery

Kakariki

This little fellow was the surprise of the day when I woke up on friday and in dire need of rescuing as snow was on its way… It took me almost 2 days to be able to catch it, long hours with wet and cold feet, not wanting to give up and abandon it to a certain death… My neighbour (without a cat) took it in and will see if a friend of his with a bunch of canaries will be willing to add it to his avian family – if it will recuperate from its nasty adventure, that is… I hope so!

The photo was taken through the window and is a bit ‘glassy’…

Dit klein kereltje was op vrijdag de verrassing van den dag en was dringend aan redding toe met de sneeuw op komst. Ik ben er wel bijna twee dagen mee bezig geweest tot ik het eindelijk kon vangen… koude en natte voeten maar niet van zin, het op te geven en het te laten sterven… Mijn buurman (zonder kat) heeft het binnen gepakt en gaat met een vriend spreken of het beestje bij zijn hoopje canaries mag – als het kan bekomen van dit angstwekkend avontuurtje tenminste… Ik hoop het!

De foto is door het raam getrokken en is ‘n beetje ‘glasachtig’…

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

An Unusual Visitor… Ongewoon Bezoek…

Image

A forgotten dead-end street… And of course the inhabitants of the new buildings… Or so it looked the first time I saw it…

According to what I could dig up about this street on the internet, it will be renovated and will also become a ‘real’ street instead of a dead-end one. The cobble stones will be replaced by asphalt and street lights will be placed for the time being, awaiting further renovation… I assume that the inhabitants of the new buildings had a hand in that. 😉

This information did not really satisfy me as it said nothing about the old warehouses that seemed to radiate history, nor what the story of the apparently at least just as old street might be. So I went on digging…

I found out that the street once was part of the river Schijn, later arched over and the main reason a thriving community came to being around it in the Middle Ages. The warehouses that are still there date back to the 19th century and are witnesses of the upcoming industrial revolution then. The Joossensgang got its present name in 1871.

The good news is that the warehouses are marked being worth preserving… I hope it stays that way… 🙂

 

IJZ002

Een vergeten doodlopende straat… En natuurlijk de bewoners van de nieuwe gebouwen… Of zo leek het toen ik het de eerste keer zag…

Wat ik op het internet over deze straat kon opdiepen was dat het gerenoveerd zou worden en ook in een echte straat zou veranderen dat niet doodloopt. De kasseien worden vervangen door asfalt en er wordt gezorgd voor een voorlopige straatverlichting – in afwachting van verdere renovatie… De bewoners van de nieuwe gebouwen zullen daar wel een handje in gehad hebben 😉

Deze informatie was alles behalve bevredigend en vertelde me niets over de oude magazijnen die geschiedenis uitstraalden, noch iets over de verhalen van de straat dat tenminste zo oud als de magazijnen moest zijn… Ik dook dieper in het internet…

Dit keer kwam ik ermee boven dat de Joossensgang eigenlijk een overwelving is van de vroegere Schijn, de rivier die zorgde voor een bloeiende gemeenschap aan den Dam tijdens de Middeleeuwen. De magazijnen zijn dan weer getuigen van de industriële revolutie van de 19de eeuw. Zijn huidige naam kreeg de Joossensgang dan ook pas in 1871.

Het goede nieuws is dat de magazijnen gemerkt zijn als zijnde waard om te beschermen. Laat ons hopen dat het zo blijft… 🙂

 

IJZ007

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Joossensgang (Antwerp North – Antwerpen Noord)…

Image
About me, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

MUSINGS ON A QUIET SATURDAY

Same routine as ever… get up late, get coffee, feed cat, sit down at the computer, check mail, check news, try to decide if I will face the city crowds on a saturday and a holiday or stay closer to home to look for some photos…

Then an item in the most unlikely of the news agencies, CNN:

Give a child a camera, save the world

It turns out to be…

Click HERE to read on…

Klik HIER voor de Nederlandse versie…(onder de Engelse)

Standard