IT Stuff, schermafbeeldingen, screenshots, Story/Verhaal, Text/Tekst

My Windows10 Adventures…

Windows10 part 1 and 2 have moved to a page with a few updates added… 🙂

 

Login

 

Normally I try to keep my photo work and my computer work apart… But how could I resist the friendly request to share my experiences installing Windows 10? 🙂

To begin with, I am only a ‘techy light’… A real computer technician would probably wrap me up and throw me into the Recycle Bin – and empty it too… 😉

But I know enough to realize that the way things turned out on my Win7 (Home Premium edition) laptop can be quite different on another computer, running other programs, configured differently by the producer and for a thousand other reasons…  (READ ON…)

Standard

My old OM2 of years ago was small enough to be taken along anywhere all the time – which cannot be said of my present camera, the E620, being a bit too big to put next to your plate in a restaurant 😉 And already some time I was dreaming of something practical enough to just drop in my bag and always have around. A few days ago I decided to stop dreaming and do something about it. And got myself a Sony Cybershot DSC RX100…

It barely fills my hand… but it can do a lot of things I did not expect of a point-and-shooter, RAW captures included in 20 MP…

The photo in my previous post was taken with it and here are a few more I took around the house… I must say, though, that the compression on the blog does not really do justice to the sharpness of the pictures in full size on my computer… 😉

 

FT013

 

Mijn oude OM2 van jaren geleden was klein genoeg om onder alle omstandigheden mee te kunnen met mij – wat ik niet direct kan zeggen van mijn E620 – iets te groot om in een restaurant naast je bord te zetten 😉 En ik droomde al een tijdje van iets kleins dat ik gewoon in mijn handtas kon laten vallen en altijd zou bijhebben. Een paar dagen geleden heb ik dan besloten om te stoppen met dromen en er iets aan te doen. Ik schafte me een Sony Cybershot DSC RX100 aan…

Het vult amper mijn hand… maar het kan toch een heleboel dingen doen die ik van een point-and-shooter niet had verwacht, RAW opnames in 20MP inbegrepen…

De foto van mijn vorige post was daarmee opgenomen en hier zijn nog enkele  die ik gewoon thuis heb gemaakt… Ik moet wel zeggen dat de compressie op mijn blog de scherpte van de originele foto’s op mijn computer wat aantast… 😉

 

FT007

For those interested in what it can do (I only just started…), there is a very thorough review HERE

Voor wie graag meer zou willen weten wat het allemaal kan (Ik ben nog maar net bezig…), een diepgaande studie HIER… (Wel in het Engels)

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

New Toy… Nieuw Speelgoed…

Gallery

Kakariki

This little fellow was the surprise of the day when I woke up on friday and in dire need of rescuing as snow was on its way… It took me almost 2 days to be able to catch it, long hours with wet and cold feet, not wanting to give up and abandon it to a certain death… My neighbour (without a cat) took it in and will see if a friend of his with a bunch of canaries will be willing to add it to his avian family – if it will recuperate from its nasty adventure, that is… I hope so!

The photo was taken through the window and is a bit ‘glassy’…

Dit klein kereltje was op vrijdag de verrassing van den dag en was dringend aan redding toe met de sneeuw op komst. Ik ben er wel bijna twee dagen mee bezig geweest tot ik het eindelijk kon vangen… koude en natte voeten maar niet van zin, het op te geven en het te laten sterven… Mijn buurman (zonder kat) heeft het binnen gepakt en gaat met een vriend spreken of het beestje bij zijn hoopje canaries mag – als het kan bekomen van dit angstwekkend avontuurtje tenminste… Ik hoop het!

De foto is door het raam getrokken en is ‘n beetje ‘glasachtig’…

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

An Unusual Visitor… Ongewoon Bezoek…

Image

A forgotten dead-end street… And of course the inhabitants of the new buildings… Or so it looked the first time I saw it…

According to what I could dig up about this street on the internet, it will be renovated and will also become a ‘real’ street instead of a dead-end one. The cobble stones will be replaced by asphalt and street lights will be placed for the time being, awaiting further renovation… I assume that the inhabitants of the new buildings had a hand in that. 😉

This information did not really satisfy me as it said nothing about the old warehouses that seemed to radiate history, nor what the story of the apparently at least just as old street might be. So I went on digging…

I found out that the street once was part of the river Schijn, later arched over and the main reason a thriving community came to being around it in the Middle Ages. The warehouses that are still there date back to the 19th century and are witnesses of the upcoming industrial revolution then. The Joossensgang got its present name in 1871.

The good news is that the warehouses are marked being worth preserving… I hope it stays that way… 🙂

 

IJZ002

Een vergeten doodlopende straat… En natuurlijk de bewoners van de nieuwe gebouwen… Of zo leek het toen ik het de eerste keer zag…

Wat ik op het internet over deze straat kon opdiepen was dat het gerenoveerd zou worden en ook in een echte straat zou veranderen dat niet doodloopt. De kasseien worden vervangen door asfalt en er wordt gezorgd voor een voorlopige straatverlichting – in afwachting van verdere renovatie… De bewoners van de nieuwe gebouwen zullen daar wel een handje in gehad hebben 😉

Deze informatie was alles behalve bevredigend en vertelde me niets over de oude magazijnen die geschiedenis uitstraalden, noch iets over de verhalen van de straat dat tenminste zo oud als de magazijnen moest zijn… Ik dook dieper in het internet…

Dit keer kwam ik ermee boven dat de Joossensgang eigenlijk een overwelving is van de vroegere Schijn, de rivier die zorgde voor een bloeiende gemeenschap aan den Dam tijdens de Middeleeuwen. De magazijnen zijn dan weer getuigen van de industriële revolutie van de 19de eeuw. Zijn huidige naam kreeg de Joossensgang dan ook pas in 1871.

Het goede nieuws is dat de magazijnen gemerkt zijn als zijnde waard om te beschermen. Laat ons hopen dat het zo blijft… 🙂

 

IJZ007

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Joossensgang (Antwerp North – Antwerpen Noord)…

Image