The Mistery of the Egg

The teaser on TV for the opening day was a story about a big blue egg that was found during the construction works…

It was brought to the park guarded by the police…

………..

De ‘teaser’ op TV voor de openingsdag was een verhaal van een groot blauw ei dat tijdens de werken werd gevonden…

Het werd onder politiebewaking naar het park gebracht…

 

Polities

 

The guardian of the egg seemed a bit worried… had the animal survived the excitement of the trip?

De bewaker van het ei was een beetje ongerust… had het beest de opwinding van de reis overleefd?

Listening

 

Good news! It is still moving!

Goed nieuws! Er is nog beweging!

Eggwatching

 

You cannot mean that!!!

Dat meen je niet!!!!

Ei niedoen

 

No, it was not going to turn into the first picknic meal…

Nee, het was niet bedoeld als eerste picknik maaltijd…

The awakening1

 

First a bit timidly and then more and more selfassuredly, the beasty left it’s safe haven…

Eerst wat timide maar gaandeweg zelfzekerder verliet het beestje de veiligheid van zijn eitje…

Beastyeyes

 

…….. and flew away into the blue sky… and if it has not died, it is still flying around happily…

…….. en vloog  naar de blauwe hemel… en als het niet dood is, vliegt het nog steeds gelukkig rond…

Open egg

Next > MUSICAL MOMENT

Back to PARK SPOOR NOORD

Back to COLOR SPLASHES

HOME

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.