First of May…

As my colleague photographers will surely have covered the ‘serious’ part of the day, I think it’s time for a bit of fun after a short look at the end of the parade…

………..

Daar ik zeker ben dat mijn collega’s fotografen het ‘serieuze’ deel van den dag op hun rekening hebben genomen, is het na een korte blik op de ‘stoet’ tijd om ook eens bij het Vierwerk langs te gaan…

 

Waiting for the next group…

Wachten op de volgende groep…

 

…with flying banners…

…met wapperende vlaggen…

 

 

or balloons

of ballonnen

 

 

 

 

Finally fun time…

Eindelijk wat plezier…

 

 

and food…

en eten…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…for kids tall and small

…voor kinderen groot en klein

 

And then the traditional rain, threatening already all day, set in in earnest…

En dan begon de regen, die heel den dag al aanstalten maakte, het te menen…

Back to EVENTS

HOME

One thought on “First of May…

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.