Culture in the Rain – Cultuurmarkt

Each year, just before the beginning of the season, Antwerp turns into a big promotion scene for theatres, musicals, music of all sorts, any cultural activity you can think of… It started years ago, I don’t remember how many exactly, on one central square, the Groenplaats. By now it has taken in three different squares and a lot of the adjoining streets, the broad shopping street Meir being one of them. Antwerp, the City of Culture… If you just want to browse, you would need a suitcase for all the flyers and programs you are offered. If you are looking for specific companies, activities, you would need a map to find them 🙂

This year the weather was not exactly in a friendly mood but still it could not keep some 150.000 people from having a look… yours truly included…

…..

Elk jaar, net voor het begin van het seizoen, verandert Antwerpen in een promotiemarkt voor theaters, musicals, alle soorten muziek en elke andere culturele activiteit die je maar kunt bedenken… Het begon jaren geleden op de Groenplaats, ik weet niet meer hoe lang geleden. Ondertussen heeft het al drie pleinen en de bijbehorende zijstraten ingepalmd waaronder de Meir. Antwerpen, de Cultuurstad… Wil je gewoon op snuffeltocht om te zien wat er allemaal mogelijk is, zou je een reiszak moeten meenemen om alle flyers en programma’s te kunnen wegsteken. Wil je naar welbepaalde standjes, heb je een plan nodig om die te kunnen vinden… 🙂

Dit jaar waren de weergoden niet zo goed gezind. Maar dat was duidelijk geen belet voor zowat 150.000 mensen om toch even langs te lopen – waaronder ondergetekende…

 

First a few black & whites:

 

Whatever it is they all smile about, she is not amused…

Wat er ook is om te glimlachen, zij vindt het niet grappig…

 

Planning the long, dark winter evenings…

Plannen voor de lange, donkere winteravonden…

 

Soft music drowned by the performance on the nearby stage…

Zachte muziek, verdrongen door het optreden op het podium iets verder…

 

New Orleans – on – Scheldt…

New Orleans aan de Schelde…

 

And now a slideshow in full colors… 🙂    (Best viewed full screen – F11)

En nu een diavoorstelling in volle kleuren… 🙂    (Best op volledig scherm – F11)

Culture in the Rain - Cultuurmarkt

Culture in the Rain – Cultuurmarkt

6 thoughts on “Culture in the Rain – Cultuurmarkt

  1. Rinus Alewijnse says:

    Gewoon kostelijk, zowel in bonte kleuren als in sober zw en dat ondanks de buien 🙂

  2. Een hele fraaie serie waar de muziek en het plezier van af spettert op je scherm 🙂
    De zwartwitjes zijn toch weer een streepje hoger in mijn waardering.

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.