Antwerp, De Keyserlei…

A city has to change and grow to be alive… I have no problem with that. It is the how that at times shocks me.

The trees you will see on some of the photos below that have taken decades to reach their stately height and their present look will be no more next month. The leaves that have started falling in the autumn rain will be the last ones they will shed. New ones are planned after the changes … by the time they start looking anything like the ones removed, I will probably have reincarnated once or twice.

………

Een stad moet kunnen veranderen en groeien. Daar heb ik geen problemen mee. Het is het hoe waar ik soms niet goed van word.

De bomen in de foto’s hieronder die er tientallen jaren over hebben gedaan om hun huidige hoogte en uitzicht te bereiken gaan er volgende maand niet meer zijn. De bladeren die in de herfstregen beginnen te vallen zijn de laatsten die ze gaan verliezen. Na de geplande werken komen er nieuwe… tegen dat die iet of wat op de verwijderde bomen beginnen te lijken zal ik waarschijnlijk al een of twee keer gereïncarneerd zijn.

 

 

 

 

 

Another aspect of this change are the pubs and restaurants lining the street. With the years they had grown out of their buildings, starting with a terrace and often ending up with almost the double of their original size, winter and summer. All those extension have to go now… But the way it looks at the moment, there is more than the extensions going…

………

Een ander aspect van deze verandering zijn de cafés en restaurants langsheen de Keyserlei. Met de jaren waren deze uit hun gebouwen gegroeid, begonnen met een terrasje om in sommige gevallen te eindigen met bijna het dubbel van hun originele ruimte, winter en zomer. Deze uitbreidingen moeten nu weg… Maar zoals het er nu uitziet wordt iets meer afgebroken dan enkel de uitbreidingen…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

2 thoughts on “Antwerp, De Keyserlei…

  1. Ik begrijp niet waarom de stad zoveel bomen wil kappen. Ze wordt er in elk geval niet leefbaarder door, wel killer.

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.