Industrial Archeology – Zuiderpershuis

Nowadays the Zuiderpershuis is known mostly as a Centre  of World Culture, where you can enjoy music, dance, theatre, poetry and all kinds of other cultural  events and even taste food from all over the world. But it also has a long industrial and industrious past going back to the second half of 1800 as part of the Antwerp harbour,  a hydraulic power plant driving the floodgates, bridges  and other harbour activities, substituting the man and horse power used before.  It is not the oldest such power plant but to my knowledge only one of the two remaining when eight had been built around the same time. It took till 1958 to adapt it to electricity and up to 1977 it was still working. Then it was closed down and used only as a warehouse until the theatre group Internationale Nieuwe Scene moved in. They used the premises for their rehearsals but soon had to realize that if nothing were done about the leaking roofs, the broken windows and other signs of decay, this monument might be lost. So, in 1987 an ownership deed for fifty years was signed with the city of Antwerp who was the owner of the building and INS agreed to do the necessary repairs and to create a cultural centre in the Zuiderpershuis, giving it a second thriving life and preserving this industrial inheritance for the future generations.

A permanent exposition of some of the machinery and some works of the forge, also part of the original power plant, inspired me to take the photos below…

……….

Het hedendaagse Zuiderpershuis is vooral gekend als een wereldculturencentrum waar je van muziek, dans, theater, poëzie and vele andere culturele evenementen kunt genieten en zelfs al eens van de eetgewoontes  van verre landen kunt proeven. Maar het heeft ook een lang en intensief industrieel verleden dat teruggaat naar de tweede helft van de jaren 1800 toen het werd gebouwd om dienst te doen als een hydraulische krachtcentrale en de sluizen, de bruggen en andere havenactiviteiten te bedienen in vervanging van de tot dan toe gebruikte man en paardenkracht. Het is niet de oudste krachtcentrale van de Antwerpse haven maar wel een van de twee overgeblevenen terwijl rond dezelfde tijd acht centrales in dienst waren genomen. In 1958 paste men het Zuiderpershuis aan om met elektriciteit te werken en het bleef in dienst tot 1977. Na de sluiting werd het een tijdje gebruikt als opslagplaats en werd in 1984 ingenomen door de Internationale Nieuwe Scene als repetitieruimte. Maar al snel werd het duidelijk dat indien niets werd gedaan aan de lekkende daken, kapotte ramen en andere verschijnselen van verval, dit monument zou verloren gaan. Zo werd een erfpacht voor vijftig jaar overeengekomen met de stad Antwerpen als de eigenaar van  het gebouw en de INS waarbij de INS zich verbond, het gebouw te restaureren en aldaar een cultureel centrum op te starten. Het Zuiderpershuis ging zo een tweede leven tegemoet en werd dit industrieel erfgoed bewaard voor de toekomst ige generaties.

Een permanente tentoonstelling van sommige overgebleven machinedelen en ook wat werken van de smidse (die een deel van de originele krachtcentrale was) inspireerden mij tot de foto’s hieronder…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

Back to IMPRESSIONS

3 thoughts on “Industrial Archeology – Zuiderpershuis

  1. Pingback: Антверпен | The Borders of Empire: Ἔξοδος

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.