About Licensing & Privacy

Creative Commons License
This work by Nil is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 2.0 Belgium License.
Based on a work at nil1950.wordpress.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at https://nil1950.wordpress.com/.

………

If you recognize yourself in one of the photos and do not agree to being in my blog, please just let me know and I will of course remove the photo unless we can come to an agreement.

………

Indien U zich moest herkennen in een van de foto’s en er niet mee akkoord gaat dat het gepubliceerd is op mijn blog, laat het mij dan a.u.b weten en ik zal de foto natuurlijk verwijderen tenzij we tot een overeenkomst kunnen komen.

……….

UPDATE 25/05/2018:

The data I can see of the friendly people following my blog are minimal, consisting of

  • their personal name they use on their blog/website
  • the name of their blog/website
  • email address
  • IP address

and as far as I know, those are only used to send automatic notifications when a new post goes online on my blog.

For info about cookie policy, see WP banner at the bottom of the screen.

For Akismet (spam-catcher) privacy policy, you can click on a link on the comments page, under the comments box.

 

De data die ik kan zien van de vriendelijke mensen die mijn blog volgen, bestaan uit

  • hun persoonlijke blog of website naam
  • de titel van hun blog/website
  • email adres
  • IP adres

en deze worden, voor zo ver ik het weet, enkel benut om een automatisch bericht te sturen bij het online gaan van een nieuwe post op mijn blog.

Voor cookie-policy kunt U terecht langs een link in de WP banner onderaan (Engels).

Voor Akismet (spam-vanger) privacy policy kunt U bij de commentaren, onder het commentaarboxje op een link klikken (Engels).

HOME