Color/Kleur, Photography/Fotografie

Outside Looking In…

Image

Keeping the gasoline safe… Benzine veiligstellen…

As a lot of the cars I saw (no, not the Bentleys!…) I remember seeing in my (a lot) younger days out in the streets, by the end of the day I decided I must be a ‘Classic’ too… 😉

Daar ik me veel van de deelnemende automodellen (nee, niet de Bentleys!…) nog herinner van mijn (veel) jongere dagen, gewoon in het verkeer, besloot ik op het einde van de dag dat ik ook wel een ‘Classic’ moet zijn… 😉

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Clash… Conflict…

Gallery

… to the cars…

… terug naar de auto’s…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Step Back… Stapje achteruit…

Image

On top of the lunatic traffic situations in Antwerp some wise guys have created, trying to do all the planned changes and road works at the same time, this was an unexpected addition… Broke my own record again… two and a half hours for a stretch I would normally do in (at the most) half an hour…

Boven op de waanzinnige verkeerssituaties in Antwerpen, gecreëerd door wat slimmeriken die alle veranderingen en werken tegelijk willen laten doorgaan, was dit een onverwacht extraatje… Heb nog eens mijn record gebroken… twee uur en half voor een afstandje dat ik normaal (hoogstens) op een half uurtje kon afleggen…

(The photo is taken from inside the car… hence the ‘shaky’ quality… 🙂 )

(De foto werd vanuit de auto getrokken… vandaar de ‘onzekere’ kwaliteit… 🙂 )

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The spirit of Fire… De Vuurgeest…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Under the Hood… Onder de Motorkap…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Two of them… Twee exemplaren…

Image