Antwerp, Central Station

Once this beautiful building had escaped the danger of being torn down for a more modern and functional version, the old part has mostly been restored to it’s old glory, works still ongoing. As in it’s original form it was never meant to cope with the kind of traffic it is getting nowadays,  a compromise was found, adding several lower levels in a more modern style without disturbing the style of the original upper level too much, creating a strange mixture of old and new.

………………….

Eens dit mooie gebouw de gevarenzone van de afbraak had overleefd en niet zou verdwijnen voor een modernere en functionelere versie,  werd het originele deel in zijn oude glorie hersteld waarvan de werken nog steeds gaande zijn. Daar het bij zijn creatie nooit bedoeld was om de tegenwoordige toeloop en het snel groeiende treinverkeer te verwerken, werd een compromis aangegaan. Zonder de originele delen te veel geweld aan te doen, werden verschillende lagere niveaus aangelegd in een hedendaagse stijl en ontstond er een vreemde mengeling van oud en nieuw.

 

Inkom bs

 

The entrance hall

De inkomhal

Impressions28 bs

 

Impressions29 bs

 

A detail of the old cafe where travellers could fill in the waiting time with a cup of coffee

Een detail van het oude café waar reizigers bij een kopje koffie op hun trein konden wachten

Bisbis1 bs

 

A pity someone dropped this box in the middle of  this space with no regard for style or beauty…

Spijtig dat iemand deze box in het midden van deze ruimte liet vallen zonder even stil te staan bij stijl of schoonheid…

Bisbis4 bs

 

Should we?

Zouden we?

Folks22 bs

 

Impressions21 bs

 

Level -1

Impressions1 bs

 

Old or new, waiting is still the same….

Oud of nieuw, wachten blijf wachten…

FolksImpressions5 bs

 

Folks1 bs

 

Folks8 bs

 

Folks10 bs

 

Folks19 bs

 

Folks20 bs

 

They both bite?

Bijten ze allebei?

FolksImpressions9 bs

 

Not moving yet?

Nog steeds niet aan het vertrekken?

Folks21 bs

 

A last look backwards…

Een laatste blik naar achter…

Impressions26 bs

 

Good french fries – tried them… 🙂

Goeie frieten – al geprobeerd… 🙂

Frituur bs

 

Not easy to start a new business…

Niet gemakkelijk, een nieuwe zaak beginnen…

FolksImpressions6 bs

 

Very new and still very empty…. spooky, in fact…

Heel nieuw en heel leeg…. een beetje angstwekkend zelfs…

Kievitkant1 bs

 

Kievitkant2 bs

 

Lone traveller…

Eenzame reiziger…

Roltrap bs

 

Impressions18 bs

HOME

Back to PRE-BLOG

6 thoughts on “Antwerp, Central Station

  1. Pingback: Lone Traveller « Nil’s

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.