Antwerp, the Harbour

Harbours have always fascinated me. The possibility  of travelling, seeing new people, new places, the big ships transporting heaven knows what to heaven knows where, the strange names on the ships, if you could listen in, all the strange languages… and the sea, of course, once they leave the harbour. Feeling one with nature, with the wind, but also feeling it’s relentless, unpitying power when you are caught in a storm,  swearing at the hard work, part of a small unchanging community with some colleagues becoming friends, some barely tolerated and nowhere to avoid them… it has always activated my already overactive fantasy…

……………

Havens hebben me altijd gefascineerd. De mogelijkheid om te reizen, nieuwe mensen, nieuwe plaatsen te zien, de grote schepen die hun onbekende lading naar onbekende oorden transporteren, de vreemde namen op de schepen, als je zou kunnen luisteren, al die vreemde talen… en dan de zee, natuurlijk, eens de haven achter je ligt. Een met de natuur, met de wind maar evengoed een speelballetje van de genadeloze, onmetelijke kracht van een storm die je weg kruist, vloeken op het harde werk, een deel van een kleine gemeenschap die nooit verandert met sommige collega’s die vrienden worden, andere die je liever niet zou zien maar niet kan ontlopen… het heeft mijn al overactieve fantasie altijd nieuw leven ingeblazen…

 

Antwerp, a view of the harbour from high up (with thanks to Brandpunt23 who gave us the opportunity to visit the harbour fire brigade and even be hauled up to a respectable height on their ladder 🙂 )

Antwerpen, een zicht van de haven vanuit de hoogte (met dank aan Brandpunt23 die ons in de gelegenheid stelde, de Brandweerkazerne in de haven te bezoeken en zelfs op hun ladder naar een toch respectabele hoogte ‘op te stijgen’ 🙂 )

havenzicht-brandweer3-blogsize

 

Tug boats

From here on the pictures are taken from a Flandria tourist boat touring the harbour.  Unless you are the captain or know the captain very well, it is hard to take another round around a ship, go closer, take a different angle 🙂 So there were some limitations…

Slepers

Vanaf hier zijn de foto’s genomen van op een Flandria boot die de tour van de haven doet. Tenzij je zelf de kapitein bent of de kapitein heel goed kent, is het moeilijk om nog een rondje rond een bepaald schip te doen, dichterbij te gaan, een ander zichtpunt te proberen 🙂 Er waren dus wel enkele beperkingen…

Sleper bs

 

Namibia bs

 

Sandscape bs

 

Bruggen open bs

 

Nassau2 bs

 

Bergen bs

 

Bos bs

 

Emmerkes bs

 

Dubbelbrug bs

 

Brabo bs

 

Methania bs

 

Schuim bs

 

Jamais pensee bs

 

Dark Side bs

HOME

Back to PRE-BLOG

One thought on “Antwerp, the Harbour

  1. Pingback: Harbour of Antwerp « Nil’s

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.