Red Star Line – Nederlandse tekst

……….

Nog ’n stukje geschiedenis…

De Red Star Line werd opgericht in Philadelphia in 1873 en de Antwerpse haven was tijdens de emigraties naar Amerika in de jaren tussen 1973 en 1930 een van de knooppunten waarvan de rederij gebruik maakte. De keuze was op Antwerpen gevallen omdat deze haven centraal gelegen was in Europa maar ook door verregaande toegevingen van de Belgische regering waaronder een monopolie op het postverkeer, uitgebreide subsidies, vrijstelling van haven en loodsrechten.

Terwijl in de eerste jaren van de verhuizingen geen condities verbonden waren aan het vertrekken met een schip behalve natuurlijk het kunnen aanschaffen van een ticket, voerde de Amerikaanse regering mettertijd meer en meer regeltjes in om de stroom en kwaliteit van de emigranten onder controle te houden. Een van die regeltjes was de uitvoerige medische controle en inentingen die de kandidaten moesten ondergaan voordat ze ook maar een voet op het schip konden zetten om de lange en dikwijls gevaarlijke reis aan te vatten. Deze medische controles begonnen aan de kaai onder een afdak maar al heel snel werd het duidelijk dat dit onhoudbaar was en werd besloten, een gebouw op te trekken voor dit doel. Dat werd het Antwerpse gebouw van de Red Star Line die we vandaag nog kennen. Uit den uitleg  van onze gids kon ik opmaken dat het een soort massaproductie was van aanschuivende mensen die werden doorgegeven, doorgeduwd tot ze op het eindpunt  hun afgetekende en afgestempelde papieren kregen. Of ook niet, natuurlijk… dat gebeurde ook. Een erg pijnlijk detail is daarbij dat veel van die mensen al hun bezittingen waarschijnlijk hadden verkocht of zelfs leningen hadden aangegaan bij familie, vrienden om nog maar tot in Antwerpen te geraken en een ticket te bemachtigen voor de overtocht – om dan in Antwerpen te stranden, zonder vrienden of kennissen, zonder een dak boven hun hoofd, zonder werk. De nu verweerde muren moeten veel hoop hebben gezien maar ook heel veel pijn, verdriet, wanhoop en vernedering. Waarschijnlijk even veel als het vandaag nog steeds gebeurt in vele landen op vele manieren als ze proberen vervolging en armoede te ontvluchten…

In de tijd dat de mensen werden geobserveerd terwijl ze op hun beurt wachtten, terwijl ze bepotelt en geprikt werden als vee om mogelijke ziektes en zwaktes vast te kunnen stellen, werden hun bezittingen ook gefumigeerd om zeker te zijn dat geen ziektes werden getransporteerd.

Toen de Red Star Line ophield te bestaan werden de gebouwen een tijdlang gebruikt als aanwervingslokaal voor scheepsherstellers. Daarna hebben ze lange tijd leeg gestaan tot de stad Antwerpen ze opkocht en er nu na renovatie een museum in gaat ingericht worden. Dit was dus de laatste kans om alles in min of meer originele staat te zien…

……………………………………………………..

Voor wie het interessert, een link naar sommige werken van de Vlaamse artist Eugeen van Mieghem die van 1875 tot 1930 heeft geleefd en heel zijn jeugd heeft doorgebracht net achter het hoekje van de Red Star Line. De ellende van de emigranten en het harde leven aan de waterkant waren de drijvende kracht achter zijn werk.

Er is ook de website van het  Van Mieghem Museum waar je meer informatie over zijn leven en werk kunt vinden.

Terug naar de Engelse versie en FOTO’S

HOME

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.