Doel Fries – Goeie Olie!

What would Belgium be without French Fries?

Well, unimaginable but there are still places in this small country (that takes pride in being the creator of the Not-So-French Fries) where people have to fry them at home. So someone came up with the idea of a competition, voting for your favourite place that would enjoy a day with free ‘frietjes’… and Doel, though it has very few inhabitants left, does have a lot of supporters, it seems. They won. (For more about Doel have a look HERE)  More supporters provided beer, musicians got together, even the weather lended a hand and another party got going… 🙂 So, not for the first time and probably not the last, with some colleague photographers I took the road to this brave village, still fighting for its survival.

………

Wat zou België zijn zonder frieten?

Ongelooflijk maar waar, in dit klein landje (dat fier is op zijn Belgische frieten) zijn  er blijkbaar nog plaatsen waar je de frietjes enkel thuis kunt bakken. Dat bracht iemand op het idee, een wedstrijd te organiseren. Je moest je stem geven aan je favoriete plaats om ze een dag van het ‘Friet-Mobiel’  en een gratis pakje friet te laten genieten… en hoewel Doel nog maar weinig inwoners over heeft, heeft het blijkbaar wel veel supporters. Doel won. (Voor meer over Doel kijk HIER). Meer supporters zorgden voor bier, muzikanten kwamen samen, zelfs het weer speelde mee en een nieuw feestje werd geboren… 🙂 Dus, niet voor de eerste en waarschijnlijk niet de laatste keer begaf ik me met een paar collega’s fotografen naar dit dappere dorp dat nog steeds blijft vechten om te overleven.

……….

I had never seen the inside of the church.

Ik was nog nooit binnen geweest in de kerk.

 

 

 

 

 

Back to earth…

Terug op aarde…

 

…and to music…

…bij de muziek…

 

… the listeners…

… de luisteraars…

…the movie people…

…de filmers…

and the ‘heavy’ girls…

en de ‘straffe grieten’…

When we paused for a drink, a strange contraption drew my attention… Doel in the Post Industrial Era?

Almost shyly a man gave me the address to their website and only back home and looking at it did I realize that later on in the evening maybe some sort of a performance may have been attached to it (?) Well, too late for regrets that I did not stay long enough to find out. But even without that it fascinated me… it felt utterly hopeless and at the same time vibrant with fantasy and alive with a wink… but then, I do have a weak spot for junk yards, rust, things people would not look at twice and the possibilities of making something with it all…

On their website (that still seems under construction) there is nevertheless enough information about the thoughts behind several projects they created. Just have a look at http://www.compagniedoedel.nl

……..

Toen we even pauzeerden voor een drankje, viel mijn oog op een rare constructie… Doel in het Post-industriele tijdperk?

Een bijna schuw overkomende man gaf me een briefje met het adres van hun website. Spijtig genoeg was het pas thuis dat  ik het even kon opzoeken. Zo realiseerde ik me te laat dat misschien later op de avond meer te zien zou geweest zijn. Maar ook zonder de mogelijke performance maakte hun werk wel indruk op me. Er ging iets hopeloos van uit en toch was het tegelijkertijd vol fantasie en leven met een knipoogje… ik heb natuurlijk wel een zwak voor schroothopen, roest, dingen dat de meeste mensen nog niet zien liggen en wat je er allemaal mee zou kunnen doen…

Op hun website (dat nog in opbouw lijk te zijn) is er toch wel voldoende informatie over de onderliggende ideeën van sommige van hun creaties. De moeite om even te gaan zien op http://www.compagniedoedel.nl

 

 

 

 

 

 

Then it was time for a time-out… the boat to Lillo.

En dan was het tijd voor een time-out… de boot naar Lillo


To PART2

Naar DEEL2

HOME

3 thoughts on “Doel Fries – Goeie Olie!

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.