Recycling Open House – Kringloopcentrum Open Deur

There was a time that most machines, appliances that  you bought were made to last as long as possible. If they didn’t, there was always some friendly man from that small, cluttery workshop just around the corner who would have a look at it, mumble to himself, go to his workshop and come back with a bag full of bits and pieces. And after a while whatever had been broken would start purring again contentedly. And that for just a few coins. Only in some cases and after repeated repairs would the man shake his head with a regretful expression on his face. “ I’m sorry but this is beyond repair…” So, the broken machine would be given to him to use whatever was still usable in other repairs and a new one would be bought.

Then came the years of plenty when it was ‘bon ton’ to discard stuff. By and by that attitude grew into absurdity. Following commercials the last design, the last version was just good enough till the next design, version came out…

This kind of mass discarding was too much to deal with in the old way and the idea of recycling took hold. By and by and with the growing success of the idea a shop here, another there turned into huge sorting centres that then supplied a chain of shops with material that could be bought at really friendly prices. It is not the solution to over-consumption but to a degree it is damage control for a part of it.

I had a look at such a sorting centre that recycles clothes, books, appliances, bicycles, furniture and a lot more and supplies seven shops in and around Antwerp. A (not so complete) impression…

For larger pictures click on them…

…….

Er was een tijd dat de meeste machines, huishoudapparaten dat je kocht gemaakt waren om zo lang mogelijk mee te gaan. Als ze dat niet deden was er altijd die vriendelijke man van ergens achter den hoek in zijn klein rommelig winkeltje die een kijkje kwam nemen, in zich zelf mompelde, wegging en iets later er weer stond met een zakje vol stukjes en beetjes. En na een tijdje stond de weerspannige machine terug tevreden te ronken. En dat voor een heel klein bedrag. Soms kon het natuurlijk na herhaalde reparaties ook gebeuren dat de man triest zijn hoofd schudde. “Dat valt niet meer te repareren, mevrouw…” Dan kon hij het uitgediende apparaat meenemen voor eventuele nog bruikbare onderdelen en moest een nieuwe in de plaats komen.

Daarna kwamen de jaren van overvloed. Kapotte dingen werden meestal niet meer gerepareerd maar vlogen zonder verpinken de deur uit. Langzaamaan groeide deze instelling tot in het absurde. Onder invloed van reklame was de laatste design, de laatste versie net goed genoeg tot de volgende design, versie op de markt kwam…

Dit soort massaal weggooi gedrag kon niet opgevangen worden op de oude manier en het idee van recyclage begon aan belang te winnen. Van een winkeltje hier, ander winkeltje daar ontstond een winkelketen van Kringloopwinkels met vriendelijke prijzen en sorteercentra die deze winkels bevoorraadden. Het is niet de oplossing voor overconsumptie maar het helpt wel om de schade een beetje te beperken.

Ik ben gaan kijken in zo een sorteercentrum waar kledij, boeken,fietsen,meubelen en zo veel meer wordt gerecycleerd. Een (zeker niet complete) indruk…

Voor grotere foto’s klik erop…

…….

Welcome!

Reception

Furniture for sale and at the same time the relax corner of the day

Zetels te koop en tegelijkertijd het relax hoekje van den dag

Normally sorting centres do not sell to customers directly but that day a small shop was created for the occasion.

Normaal gezien verkoopt een sorteercentrum niet rechtstreeks aan klanten maar voor de gelegenheid was toch een klein winkeltje ingericht.


Even recyclers have to recycle some more sorting out what can still be used and what not.

Zelfs een recyclagebedrijf moet nog verder recycleren bij het sorteren van de bruikbare en niet bruikbare goederen.


One box…

Een krat…

More boxes…

Meer kratten…

A lot of boxes…

Veel kisten…

A sitting corner for the occasion created with recovered material

Een zithoek voor de gelegenheid met gerecupereerd materiaal

Wash and dry and go!

Wassen, drogen en wegwezen!

Try your hand at cooking while waiting?

Potje koken terwijl je wacht?


And serve it too…

En het zelfs serveren…

Spare parts

Reserveonderdelen

Workshop

Werkplaats


Nostalgic corner

Nostalgisch hoekje

Bicycle workshop

FietsatelierThe friendly bicycle handyman I had a short chat with

De vriendelijke fietsreparateur waar ik even mee heb gepraat

Pick one, anyone…

Pak er maar eentje uit…

A laptop anyone?

Heeft er iemand een laptop nodig?

Let there be light!

Toen was er licht!Going on winter…

Winter op komst…

No problem… enough clothes to choose from…

Geen probleem… genoeg kleren om van te kiezen…


Repair table for toys

Speelgoedreparatie

Furniture workshop

Meubelatelier

Halloween!

Ready to go!

Klaar voor de transport

Waiting for more…

Wachten op nog…

2 thoughts on “Recycling Open House – Kringloopcentrum Open Deur

  1. Fantastisch het is hallucinant. Als je alles zo samen ziet krijg je een idee over welke hoeveelheden het gaat. Dit is dan nog maar 1 recyclage centrum.
    Je tekst vind ik ook prachtig.

I'd be glad to hear from you!... --- Laat maar komen, dat commentaar!...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.