On top of the lunatic traffic situations in Antwerp some wise guys have created, trying to do all the planned changes and road works at the same time, this was an unexpected addition… Broke my own record again… two and a half hours for a stretch I would normally do in (at the most) half an hour…

Boven op de waanzinnige verkeerssituaties in Antwerpen, gecreëerd door wat slimmeriken die alle veranderingen en werken tegelijk willen laten doorgaan, was dit een onverwacht extraatje… Heb nog eens mijn record gebroken… twee uur en half voor een afstandje dat ik normaal (hoogstens) op een half uurtje kon afleggen…

(The photo is taken from inside the car… hence the ‘shaky’ quality… 🙂 )

(De foto werd vanuit de auto getrokken… vandaar de ‘onzekere’ kwaliteit… 🙂 )

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The spirit of Fire… De Vuurgeest…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

City Styles (2)… Stadsstijlen (2)…

Image

ktm009-b

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Cityscape… Stadszicht…

Image

kstm12

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Liftoff?… Opstijgen?…

Image

kstm04

…I had bought one of these on the Christmas Market… My ears would have thanked me now 😉

Ik had zo eentje moeten kopen op de Kerstmarkt… Mijn oren zouden me nu danken… 😉

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Wish…

Image

sth034-b-001

Photography/Fotografie

Reflection… Spiegelbeeld…

Image