Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Roads to…? Wegen naar…?

Image

 

 

 

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Something Missing?… Ontbreekt er niet iets?…

Image

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

To Another Dimension… Naar een andere dimensie…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Dockside Inhabitants… Dokbewoners…

Image

 

 

 

 

I have posted about the Harbour House twice before (First)(Second). Sniffing around in my archives I found these – from the time it still was the barracks of the Harbour Fire Brigade… on the inside…

Ik heb al eerder twee keer gepost over het Havenhuis (Eerste)(Tweede). Bij het grasduinen in mijn archief heb ik nog deze gevonden – van den tijd dat het nog een brandweerkazerne was… van binnen gezien…

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Pre-History…

Image