In the same botanical garden there was also an art show going on. This was the first I saw of it – a hint to the Belgian government’s recent decision that we will have to stop filling up each open space with concrete and start reusing what is there… beginning from 2040 (!)

In het Arboretum was er ook een tentoonstelling. Dit was het eerste dat ik ervan zag – een zinspeling op de recente beslissing van de regering dat we moeten stoppen, alles met beton te vullen en eerder bestaande woningen, inrichtingen moeten hergebruiken… vanaf 2040 (!)

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Concrete Stop… Betonstop…

Image