I was kind of grumpy this morning… Until I heard a a very loud and distinct growling I recognized right away… The parking behind my little jungle was filling itself with motorbikes… 30? 50? Didn’t count 🙂 The dreamremedy for my mood, being catapulted back to a previous life that way… 😉

Ik was in een grommelstemming deze voormiddag… Tot ik heel luid en duidelijk een ander gegrom hoorde dat ik direct herkende… De parking achter mijn klein oerwoudje was erbij, zich te vullen met motorijders… 30? 50? Niet geteld 🙂 De gedroomde remedie voor mijn stemming, zo naar een vorig leven gecatapulteerd worden… 😉

Addition on/toevoeging op 23/08/20:

Just found out browsing in the news that this gathering (and more or less 350 bikers at other locations) was a tribute to a fellow biker, Ronald, who has died in an accident… My sincere condolences to his family and friends… May this then, too, be a last salute to a fellow biker…

Heb net in een nieuwsbericht gelezen dat deze samenkomst (zowat 350 man op verschillende plaatsen) een laatste groet was aan een medebiker, Ronald, die overleden is in een ongeval… Mijn oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden… Laat dit dan ook een laatste groet zijn aan een medebiker…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Surprise on Wheels… Verrassing op wielen…

Image