Yes, I know – it is spring 🙂

Most people clean up their leaves in the autumn months and like it nice and clean all winter. I prefer doing that job in spring when it has been dry for some days. First of all, they are dry then and a lot less weight to push around. Some will have even recycled themselves which is good for the earth and the health of trees. A lot will have blown away… 😉 (Sorry neighbours – I know you do curse me for my trees and the wild sort of garden I keep…)

And then they go into these improvised contraptions to turn slowly to earth, good to fill pots with, refresh plants and trees next year or later… What remains lying around is good for the birds in spring to find insects, to build a nest.

Ja, ik weet het – het is lente 🙂

Meeste mensen rapen de herfstbladeren al in het najaar om heel de winter een proper tuintje te hebben. Ik doe dat in de lente na wat droge dagen. Voor het eerste zijn ze dan droog en wegen heel wat minder om te verzamelen. Een deel is dan gewoonlijk al gerecycleerd wat goed is voor de grond en de bomen. Een heel deel is zelfs al weggewaaid 😉 (Sorry buren – ik weet dat jullie mij en mijn wilde tuin vervloeken…)

En dan gaan de herfstblaadjes in de zelf-gebricoleerde mandjes om langzaam te verteren – goed om het volgende jaar of wat later potjes mee te vullen, planten en bomen op te frissen… En wat toch nog blijft liggen is goed voor de vogeltjes om naar insecten te zoeken of voor materiaal voor hun nestjes.

 

Recyclage3

 

Recyclage1-001

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Autumn Leaves… Herfstbladeren…

Image
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Ooops!…

Terrible accident?!

Verschrikkelijk accident?!

TRL001

Nope… just waiting for this one…

Nope… enkel op deze aan het wachten…

TRL007

…and this one…

…en deze…

TRL008

Just as an afterthought – I wonder where, when and for what reason those trees were cut down?

Een bijkomende gedachte – Ik vraag me af waar, wanneer en om welke redenen deze bomen zijn gekapt?

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Fairy Tales of our days… Hedendaagse Sprookjes…

Once upon a time, not so long ago, there was  a forest. It was a lush place where deer could raise their young and where smaller wildlife and birds found a safe haven. This forest was also a bridge between two big areas of heathland, a passage for animals from one to the other and for humans a place to enjoy a walk in nature.

But not all humans see it that way of course. For some people trees stand in the way of their idea of what the world should look like and mostly how much they can earn with it. They not only dream of what they can put there instead, they actively work at it, push here, pull there so their dreams can turn forests to stone, city streets bordered by decades old trees into paved deserts…

And exactly that happened to our forest with which started this story. The municipality and a lot of inhabitants of a small town, known and visited for its nature preservation, had already been fighting for five years against the decision that a contractor was given an environmental and a building permit by the province to cut down this forest and build eleven  houses where the forest  was. Together with the heathlands the forest is normally protected by nature preservation laws. And the town did not want to see any of it destroyed. So they filed a lawsuit to have the permits revoked.

When a few weeks ago the contractor in total disregard of the situation and the ongoing court case started cutting down trees, some of them a century old or even older oaks, they applied to the court for interim measures and the judge reacted positively. So the cutting down was stopped for the time being  until  the final decision of the court will be known. But though at the moment there is still some forest left, what has been done to it is heartbreaking… And the panic there must have been among the four-legged inhabitants and the birds in full breeding season is even more so…

For a slideshow click on ‘Forest’ (Use F11 for full screen)

Forest

Eens, nog niet zo lang geleden, was er een bos. Het was een vruchtbar oord waar reeën hun jongen konden groot brengen en waar kleinere dieren en vogels een veilig onderkomen hadden. Dit bos was tevens een brug tussen twee grote heidelandschappen, een doorgang voor de dieren van het een naar het ander en voor de mensen een plaats om van een wandeling te genieten in volle natuur.

Maar natuurlijk ziet niet iedereen het zo. Voor sommige mensen staan bomen enkel in de weg van hun wereldbeeld en vooral wat ze ermee kunnen verdienen. Zij dromen er niet enkel van wat ze in de plaats van die bomen zouden kunnen zetten maar werken er actief aan met wat trekken hier, wat duwen daar zodat hun dromen bossen in steen kunnen veranderen, stadsstraten omzoomd door tientallen jaren oude bomen in geplaveide woestijnen…

En dat is nu net wat met ons bos van in begin van het verhaal gebeurde. Het bestuur en een deel inwoners van deze gemeente (dat bekend is om zijn natuurbehoud, zijn heidelandschappen en veelvuldig wordt bezocht)  waren zich al vijf jaar aan het verzetten tegen de kapvergunning en tegen het feit dat een aannemer zowel een milieu alsook een bouwvergunning had kunnen bemachtigen om daar elf huizen neer te poten. Samen met de heidelandschappen valt dit stuk bos normaal onder natuurbehoudgebied. En de gemeente noch de inwoners wouden de vernietiging ervan meemaken. Dus spanden ze een rechtszaak aan om de vergunningen ongeldig te laten verklaren.

Toen enkele weken geleden de aannemer plots met de kap van de bomen begon zonder de beslissing van het gerecht af te wachten, werd in kort geding aangevraagd de kap stop te zetten. De rechter oordeelde positief, de kap werd gestopt  en voorlopig is het afwachten hoe het gerecht gaat oordelen. Hoewel voor de moment nog een heel stuk bos recht staat is het wel hartverscheurend te zien wat het werd aangedaan. En denken aan de paniek dat de viervoetertjes, de vogels in volle broedtijd  moeten hebben ondergaan is dat nog veel meer…

Voor een diavoorstelling klik op ‘Forest’ (Gebruik F11 voor volledig scherm)

Forest

Standard