Color/Kleur, Photography/Fotografie

Colors… Kleuren…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

At Work… Aan de arbeid…

Image

 

 

I had to give Wikipedia a thorough shake till it finally spit out a name I could pronounce for this… 😉 (I only had half a school year of Latin and then switched to French, the next best thing of the same family…)

Ik moest Wikipedia grondig schudden tot het eindelijk een naam voor deze plant uitspiekte dat ik kon uitspreken… 😉 (Ik had maar een half schooljaar Latijn en ging daarna verder met Frans, weliswaar van de zelfde familie…)

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Indian Pokeweed… Oosterse karmozijnbes… (Summer 2018)

Image

 

 

It certainly is… a tower with three platforms growing in a botanical garden to have a look at the higher parts of this tree… and even a frame that can be used to take selfies…  Oops! 😀

Een raar zicht, een hele stelling met drie platformen in een Arboretum om ook de hogere regionen van deze boom van dichtbij te kunnen zien… en zelfs een kader om bij selfies te gebruiken…  Oeps! 😀

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Emmenopterys… A Strange Sight… Een raar zicht… (3)

Gallery

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Emmenopterys in Blossom… Emmenopterys in bloei… (2)

Image

This Chinese tree, in the Botanical Garden Kalmthout, is living there since the beginning of the 70ies and this is the 6th time it has been blossoming in all those years.

Een Chinese boom die al van de jaren 70 in het Arboretum Kalmthout staat… Dit is de 6de keer in al de jaren dat het in bloei staat.

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Emmenopterys in Blossom… Emmenopterys in bloei… (1)

Image

 

Of course there is also the green part at the top… But my eyes kind of got stuck on the trunkies… 😉

Natuurlijk is er ook een groen gedeelte bovenaan… Maar mijn ogen bleven hangen aan de stammetjes… 😉

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Bonsai Corner… Bonsai hoekje…

Image