… those lazy, hazy, crazy days of summer…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Roll out…

Image

ktm009-b

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Cityscape… Stadszicht…

Image

… no, not my hat… the cathedral…

Every now and then a performance artist choses the cathedral of Antwerp as a background for his art. Mostly because of the stream of tourists passing by, I think… 😉

This first one (an older photo) had become a part of the group of stonemasons. From time to time he would hit the bar he is holding with the hammer in his other hand and then would go back to being of stone again. He is my favourite up to now 🙂

… nee, niet ‘my hat’… rond de kathedraal…

Af en toe kiest een performance artiest voor de kathedraal van Antwerpen als achtergrond voor zijn kunst. Dat daar heel veel toeristen langskomen zal er wel voor iets tussen zitten… 😉

Deze eerste (een oudere foto) was een deel geworden van de groep steenhouwers. Om de aandacht te trekken sloeg hij met zijn hamer op de bar dat hij vasthoudt en versteende dan terug. Tot nu toe mijn favoriet 🙂

For a larger version of the photos click on them – Voor een grotere versie van de foto’s erop klikken

Mason1

 

 

This one is definitely (and literally) over the top… also an older photo…

Deze is beslist overdreven… ook een oudere foto…

 

Mason2

 

And last friday I bumped into this one… the ‘bad guy’ in his pre-church form?…

En vorige vrijdag liep ik dit tegen het lijf… de ‘slechte’ in zijn pre-kerk vorm?…

 

Devil006

 

 

Devil004

 

 

Devil001

Color/Kleur, Photography/Fotografie

All around…

Image
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Hidden Corners… Verborgen Hoekjes…

After the last big storm we had here a friend of mine needed some photos of the flying objects that had chosen her roof to land on. To see and capture that we had to go over several other roofs. Don’t know if I have ever mentioned that I have absolutely no head for heights? But this time I was lucky – no deep canyons to jump over (shiver!!!)… So I took my time to look around a bit and realized that maybe I would never get another chance to have a look at the backside of a row of houses, appartements that I only knew from the front. And the photographer took over… 😉

Na de laatste grote storm hier had een vriendin wat foto’s nodig van de vliegende objecten die haar dak hadden uitgekozen om te landen. Om dat te zien en te trekken moesten we eerst over enkele andere daken rondgaan. Ik weet niet of ik ooit heb gezegd dat ik hoogtevrees heb? Maar ik had geluk – geen diepe ravijnen om over te springen (ril!!!)… Zo kon ik ook even rondkijken en besefte dat ik misschien nooit een andere kans zou krijgen om de achterkant te zien van de gebouwen die ik enkel van hun straatkant kende. En de fotograaf werd wakker… 😉

Click on photo to enlarge – Klik op foto om te vergroten

AH-000

AH-001

AH-002

AH-003

AH-004

Standard