Color/Kleur, Photography/Fotografie

Spain – Antwerp

Another bit of the Culture Market… Not difficult to guess which of these ladies is the ‘real thing’, I think ๐Ÿ˜‰

Nog eentje van de Cultuurmarkt… Niet zo moeilijk om te raden wie van deze dames de ‘echte’ is, denk ik ๐Ÿ˜‰

 

Click on photo for a larger version – Klik op foto voor een grotere versie

 

CTR019

Standard

 

 

 

CTR027

 

 

 

CTR029

 

… and its boss, I think…

…en zijn baas, denk ik…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Strange Animal…. Raar Beest…

Image
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Afrika-Antwerp

A corner of the Culture Market… A yearly event where a lot of people walk around with bags full ofย  info about theaters, music, dance and too much else to count, really… And of course there are demonstrations of some of the activities, showing how colorful Antwerp can be and is if you just look in the right direction ๐Ÿ˜‰

Een hoekje van de Cultuurmarkt… Een jaarlijks evenement waar veel mensen volle zakken info meenemen naar huis over toneel, muziek, dans en te veel om op te noemen… En natuurlijk zijn er ook wat demonstraties van sommige activiteiten die aantonen hoe kleurrijk Antwerpen kan zijn en is als je maar in de goede richting kijkt ๐Ÿ˜‰

 

CTR004

 

For a bit more – Voor ietsje meer:

Click on miniature – at the album click on first photo – at the top of the next screen click on slide show

Klik op het miniatuurtje – bij de album klik op eerste foto – bovenkant van volgende scherm klik op diavoorstelling

Afrika-Antwerp
Standard

“My feet are killing me!!!”

“Hang on, dear – four more hours of this and then we can go home…”

“Amai mijn voeten!!!”

“Volhouden schatje – nog vier uur van datte en we kunnen terug naar huis…”

 

ย 

 

CTR001

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Chain Gang…

Image

One from this year’s Culture Market in Antwerp…

Eentje van de Cultuurmarkt in Antwerpen…

ย 

STR008

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Promotion…

Image
Black and white/zwart wit, Color/Kleur, Photography/Fotografie

Culture in the Rain – Cultuurmarkt

Each year, just before the beginning of the season, Antwerp turns into a big promotion scene for theatres, musicals, music of all sorts, any cultural activity you can think of… It started years ago, I don’t remember how many exactly, on one central square, the Groenplaats…

To read and see more click on the photo…

Elk jaar, net voor het begin van het seizoen, verandert Antwerpen in een promotiemarkt voor theaters, musicals, alle soorten muziek en elke andere culturele activiteit die je maar kunt bedenken… Het begon jaren geleden op de Groenplaats, ik weet niet meer hoe lang geleden…

Om verder te gaan klik op de foto…

Standard