Color/Kleur, Photography/Fotografie

Spain – Antwerp

Another bit of the Culture Market… Not difficult to guess which of these ladies is the ‘real thing’, I think ๐Ÿ˜‰

Nog eentje van de Cultuurmarkt… Niet zo moeilijk om te raden wie van deze dames de ‘echte’ is, denk ik ๐Ÿ˜‰

 

Click on photo for a larger version – Klik op foto voor een grotere versie

 

CTR019

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Afrika-Antwerp

A corner of the Culture Market… A yearly event where a lot of people walk around with bags full ofย  info about theaters, music, dance and too much else to count, really… And of course there are demonstrations of some of the activities, showing how colorful Antwerp can be and is if you just look in the right direction ๐Ÿ˜‰

Een hoekje van de Cultuurmarkt… Een jaarlijks evenement waar veel mensen volle zakken info meenemen naar huis over toneel, muziek, dans en te veel om op te noemen… En natuurlijk zijn er ook wat demonstraties van sommige activiteiten die aantonen hoe kleurrijk Antwerpen kan zijn en is als je maar in de goede richting kijkt ๐Ÿ˜‰

 

CTR004

 

For a bit more – Voor ietsje meer:

Click on miniature – at the album click on first photo – at the top of the next screen click on slide show

Klik op het miniatuurtje – bij de album klik op eerste foto – bovenkant van volgende scherm klik op diavoorstelling

Afrika-Antwerp
Standard