Normally it is the young ones that learn from the older people. During the Digital Week it is becoming a tradition here to turn this around and let the youngsters teach the elderly about computers, tablets, smartphones, Google, You Tube and a lot more… 🙂

Normaal leren de jongeren van de ouderen. Tijdens de Digitale Week begint het hier ondertussen een traditie te worden dat de rollen worden omgedraaid en de ouderen van de jeugd alles leren over computers, tablets, smartphones, Google, You Tube en zo veel meer… 🙂

 

DWGBib26

 

 

DWGBib28

 

 

DWGBib07

 

 

DWGBib29

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Generations Meeting… Ontmoeting van Generaties…

Gallery
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Digital Week 2014…

 

A portrait…

You would wish all your (often younger) students would listen as attentively as this lovely lady…

Een portret…

Je zou wensen dat al je (dikwijls jongere) cursisten even oplettend luisterden als deze lieve dame…

 

DBX016 B

 

And a short overview… Like last year, the technical branch of the local school participated in the workshops, every bit as patiently and friendly as the youngsters of last year. 🙂

En een korte overzicht… Zoals vorig jaar hebben de studenten van de lokale Gitok school deelgenomen aan de workshops en waren even vriendelijk en geduldig als de jongens van vorig jaar. 🙂

You know the drill – Click on the first photo for the slideshow, ESC to get back to the blog 🙂

Jullie kennen het al zeker? – Klik op de eerste foto voor de diashow, ESC om terug te keren naar de blog 🙂

For those who are interested in the whole set, click HERE for the G+ album.

Voor wie de volledige reeks wil zien, klik HIER voor de G+ album.

 

 

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Digital Week – more… Digitale Week – nog…

I have created a G+/Picasaweb album with an overview and added the last two days to that for those who want to see more 🙂

Voor diegenen die meer willen zien heb ik een G+/Picasaweb album aangemaakt en heb de laatste twee dagen daaraan toegevoegd 🙂

CLICK ON THUMBNAIL – KLIK OP MINIATUURTJE

Digitale Week 2013 Overzicht Kalmthout

1-DWA-041

Standard