Color/Kleur, Photography/Fotografie

Virtual Reality…

Image

Safe on the internet – Veilig op internet

 

Helpdesk

 

Chromecast

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Digital Week (2)

Image

Something rather different this time… The highlight of the annual Digital Week… Drones.

First, a presentation that gave us an idea how well-regulated everything about even the smallest of these beasties is, how much training you have to go through before you can even think of sending one up like the larger version below. And a few of its technical properties – like the stabilizer in the camera. No matter how crazy waggles and curves the drone flies, it never loses the horizon line, the object, subject you need to capture, to name one thing… You can even take the camera off the drone and mount it on a pole especially made for that purpose – even if you hold the pole horizontal, it will still go on registering straight. Now, that’s what I would call a stabilizer! 🙂

***

Deze keer iets helemaal anders… Het hoogtepunt van de jaarlijkse Digitale Week… Drones.

Eerst was er een presentatie om ons een idee te geven van de wettelijke bepalingen betreffende drones voor zelfs de kleinste modelletjes, hoeveel cursussen je moet volgen voordat je er nog maar aan kunt denken, zo een groter beestje, zoals in de foto hieronder, de lucht in te sturen.  Ook wat technische eigenschappen kwamen aan bod – zoals de stabilisator van de camera. Het speelt geen enkele rol welke gekke sprongen de drone doet, de camera houdt het beeld stabiel en recht. Je kunt bv de camera van de drone afmonteren en het op een daarvoor gemaakte paal zetten. En zelfs als je de paal horizontaal houdt, het beeld blijft recht. Dat noem ik pas een stabilisator! 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Digital Week… Drones…

Image

Normally it is the young ones that learn from the older people. During the Digital Week it is becoming a tradition here to turn this around and let the youngsters teach the elderly about computers, tablets, smartphones, Google, You Tube and a lot more… 🙂

Normaal leren de jongeren van de ouderen. Tijdens de Digitale Week begint het hier ondertussen een traditie te worden dat de rollen worden omgedraaid en de ouderen van de jeugd alles leren over computers, tablets, smartphones, Google, You Tube en zo veel meer… 🙂

 

DWGBib26

 

 

DWGBib28

 

 

DWGBib07

 

 

DWGBib29

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Generations Meeting… Ontmoeting van Generaties…

Gallery
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Digital Week 2014…

 

A portrait…

You would wish all your (often younger) students would listen as attentively as this lovely lady…

Een portret…

Je zou wensen dat al je (dikwijls jongere) cursisten even oplettend luisterden als deze lieve dame…

 

DBX016 B

 

And a short overview… Like last year, the technical branch of the local school participated in the workshops, every bit as patiently and friendly as the youngsters of last year. 🙂

En een korte overzicht… Zoals vorig jaar hebben de studenten van de lokale Gitok school deelgenomen aan de workshops en waren even vriendelijk en geduldig als de jongens van vorig jaar. 🙂

You know the drill – Click on the first photo for the slideshow, ESC to get back to the blog 🙂

Jullie kennen het al zeker? – Klik op de eerste foto voor de diashow, ESC om terug te keren naar de blog 🙂

For those who are interested in the whole set, click HERE for the G+ album.

Voor wie de volledige reeks wil zien, klik HIER voor de G+ album.

 

 

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Digital Week – more… Digitale Week – nog…

I have created a G+/Picasaweb album with an overview and added the last two days to that for those who want to see more 🙂

Voor diegenen die meer willen zien heb ik een G+/Picasaweb album aangemaakt en heb de laatste twee dagen daaraan toegevoegd 🙂

CLICK ON THUMBNAIL – KLIK OP MINIATUURTJE

Digitale Week 2013 Overzicht Kalmthout

1-DWA-041

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Digital Week… Digitale Week…

I have mentioned some months ago that one of my main occupations is teaching (more or less) my generation how to deal with computers. This entails the very first basics up to working with photos, Word, Excel for beginners and a lot more. Each year around this time we have a ‘Digital Week’ to promote our activities and the possibilities of easily accessible learning. And as the digital world certainly does not stand still, each year there are new items we can introduce.

This year’s main subjects were Social Sites (Facebook & co), Windows 8, tablets (rather new to me as well), a mixture of lectures and workshops, and a project together with the students of the technical school of the community around Google, mobile phones and tablets, planned for tomorrow.

Below already a few impressions…

By the way, all this is on voluntary basis… 🙂

Enkele maanden geleden had ik al verteld dat ik me ook bezig houd met het les geven aan (min of meer) mijn generatie hoe ze best met een computer kunnen omgaan. Dat begint bij de allereerste basis om muis en toetsenbord te leren kennen en gaat tot werken met foto’s, Word, Excel voor beginners en nog vele andere thema’s. Elk jaar rond deze tijd wordt daarbij een Digitale Week georganiseerd als promotie voor onze activiteiten en de laagdrempelige mogelijkheden om meer erover te leren. Daar de digitale wereld geen stilstand kent, kunnen we dan ook elk jaar nieuwe thema’s aansnijden.

Dit jaar werd gekozen voor Sociale Media (Facebook & co), Windows 8, tablets (voor mij ook nog redelijk nieuw) in een mengeling van voordrachten en workshops en werd een project samengesteld met de technische leerlingen van de plaatselijke school rond Google, GSMs en tablets. Dit laatste is gepland voor morgen.

Hieronder al wat indrukken…

Trouwens, ons werk is op geheel vrijwillige basis… 🙂

If you click on the first photo, you will end up in a slide show. I already put in some comments – the rest is up to you… 🙂

Als je op de eerste foto klikt, kom je terecht in een diavoorstelling. Ik heb daar al wat commentaar gegeven – nu is het aan jullie… 🙂

Standard