Has it ever been any different except in our minds?…

Was het ooit anders behalve in onze voorstelling?…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

State of the World… Toestand van de wereld…

Image