Color/Kleur, Photography/Fotografie

Hidden Corners… Verborgen Hoekjes…

After the last big storm we had here a friend of mine needed some photos of the flying objects that had chosen her roof to land on. To see and capture that we had to go over several other roofs. Don’t know if I have ever mentioned that I have absolutely no head for heights? But this time I was lucky – no deep canyons to jump over (shiver!!!)… So I took my time to look around a bit and realized that maybe I would never get another chance to have a look at the backside of a row of houses, appartements that I only knew from the front. And the photographer took over… 😉

Na de laatste grote storm hier had een vriendin wat foto’s nodig van de vliegende objecten die haar dak hadden uitgekozen om te landen. Om dat te zien en te trekken moesten we eerst over enkele andere daken rondgaan. Ik weet niet of ik ooit heb gezegd dat ik hoogtevrees heb? Maar ik had geluk – geen diepe ravijnen om over te springen (ril!!!)… Zo kon ik ook even rondkijken en besefte dat ik misschien nooit een andere kans zou krijgen om de achterkant te zien van de gebouwen die ik enkel van hun straatkant kende. En de fotograaf werd wakker… 😉

Click on photo to enlarge – Klik op foto om te vergroten

AH-000

AH-001

AH-002

AH-003

AH-004

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Styles…

I don’t know if this is done in other countries as well.  Some buildings in Belgium get protected status for being worth preserving. Once this happens you cannot demolish them any more and even if in need of restoration, there is a whole set of rules you have to follow to make sure it still remains true to its original style. That’s the good part.

The funny thing is, though, that sometimes only a part of a building is classified this way, like only the front. So you can tear down the whole building – except the front.

The one in the picture is being supported by some sort of a crane waiting for the new building to arise around it. According to the planning it will be the portal to a much bigger and rather modern project…

………

Ik weet niet of dat in andere landen bestaat. Zoals wij weten kunnen sommige gebouwen in België geklasseerd worden als beschermd monument. Eens geklasseerd bestaan er een hele boel regels dat je moet volgen in geval van een hoognodige restauratie zodat de oorspronkelijke stijl behouden blijft. Dat is het goede deel.

Het grappige daarbij is wel dat soms enkel een deel van een gebouw wordt geklasseerd zoals bvb enkel de gevel. Dan kan heel het gebouw afgebroken worden – behalve de gevel.

Gesteund door een soort kraan wacht op onderstaande foto zo een gevel erop dat rond hem terug een huis verrijst. Volgens de planning zou het als portaal moeten dienen bij een veel groter en moderner project…

….

Standard