I have to find out what tree this is… in case next summer wants to be as hot and dry… 😉

Ik moet te weten komen welke boom dit is… voor het geval dat volgende zomer plannen heeft, ook zo warm en droog te willen worden… 😉

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Some Like It Hot – And Dry?…

Image

You wouldn’t recognize it – but this is one of my usually very big and very green ferns… With the restrictions on using water, they all look more or less the same since the rain clouds decided to skip Belgium this summer… :-/

Niet te herkennen – maar dit is een van mijn normaal heel grote en heel groene varens… Met de beperkingen om water te gebruiken zien ze allemaal ongeveer zo uit sinds de regenwolken hebben besloten, deze zomer België over te slaan… :-/

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The Second Autumn… De tweede herfst…

Image