Color/Kleur, Photography/Fotografie

Harbourpast… Havenverleden…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Harbour Reflections… Havenweerspiegeling…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Hovering Ship… Zwevend schip…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Dockside Inhabitants… Dokbewoners…

Image

 

 

 

 

I have posted about the Harbour House twice before (First)(Second). Sniffing around in my archives I found these – from the time it still was the barracks of the Harbour Fire Brigade… on the inside…

Ik heb al eerder twee keer gepost over het Havenhuis (Eerste)(Tweede). Bij het grasduinen in mijn archief heb ik nog deze gevonden – van den tijd dat het nog een brandweerkazerne was… van binnen gezien…

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Pre-History…

Image

tshs008

 

tshs009

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Another Oldtimer… Nog een Oldtimer…

Image

A while back I ‘d had a look at it while still very much under construction. Now it is almost finished…

Een tijdje terug was ik daar langs geweest terwijl het nog ingepakt was in stellingen. Nu is het bijna af…

(to old post)

 

HaHu010

 

HaHu004

 

HaHu006

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Harbour House… Havenhuis…

Image